Късометражен филм на Балканите и в Източна Европа: архив, памет и транснационални истории (4-5 юли 2024 г., Перник, България)

Имаме удоволствието да обявим поканата за доклади за предстоящата конференция IN THE PALACE ISFF на тема „Късометражен филм на Балканите и в Източна Европа: архив, памет и транснационални истории“ – интердисциплинарна конференция, съсредоточена върху изследване на връзките между филма и транснационалните истории чрез разнообразна гама от подходи. Той има за цел да събере учени, артисти и практици, за да се ангажират критично със сложността на властта, архива, паметта, историчността и културните и материални реалности чрез творчески, политически и исторически обектив с фокус върху късометражния филм като развиващо се кино форма и нейното значение в миналото и настоящето.

Снимка 1
Снимка 2