Menu

EDUCATIONAL PROGRAMME / ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

IN THE PALACE International Short Film Festival`s educational program for professional development FILMER FORGE is an annual audiovisual training in the framework of the festival including a series of integrated educational streams, workshops, lectures, case studies, trainings and master classes. 

FILMER FORGE is an international initiative directed towards talented young filmmakers, who have certain experience in creating short forms. The educational program aims to give participants opportunities to master their practical skills, reap the benefits from working in a team, and create an environment for exchange of cultures and practice together with filmmakers from Europe and the world.

FILMER FORGE includes a range of educational activities led by recognized directors, cinematographers, scriptwriters, producers, editors, digital artists, etc. Well established filmmakers have been traditionally invited to share their experience and knowledge with the young and support them succeed in their careers. Over the years, the Festival has hosted both national and international celebrities to join the programme as educators, such as Polish director Krzysztof Zanussi, producer and Head of 20th Century Fox Sanford Lieberson, Oscar® winning screenwriter Pierre Bismuth, and legendary British producer Barry Hanson, etc.

***

Образователната програма за професионално развитие FILMER FORGE на IN THE PALACE е ежегодно аудиовизуално обучение в рамките на фестивала, включващо поредица от интегрирани образователни модули: уъркшопи, лекции, презентации, трейнинги, майсторски класове.

FILMER FORGE е международна инициатива, насочена към млади и талантливи филмопроизводители, които имат определен опит в създаването на кратки форми. Образователната програма има за цел да даде на участниците възможности да усъвършенстват практическите си умения, да извлекат ползите от работата в екип и да създадат среда за обмен на култури и практика заедно с колеги от Европа и света. Привлича български и чуждестранни млади или дебютиращи артисти, както и вече установени професионалисти.

Програмата за професионално развитие комбинира серия от теоретически и практически образователни методи и дейности, ръководени от утвърдени режисьори, кинематографи, сценаристи, продуценти, монтажисти, дигитални артисти и др. През годините фестивалът е посрещал както български, така и на международни знаменитости, като в ролята на обучители са били множество изтъкнати представители на киноизкуството от световна величина – полският режисьор Кшищов Зануси, продуцентът и ръководител на компанията 20th Century Fox Санди Либерсън, отличеният с Оскар за най-добър оригинален сценарий Пиер Бисмут, легендарният британски продуцент Бари Хенсън и др.

Filmer Forge - educational programme