Menu

FILMER FORGE / FILMER FORGE: ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ НА КЪСОФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

 

FILMER FORGE

FILMER FORGE is the annual industry program of IN THE PALACE that includes: educational modules, industry meetings, pitching training and sessions, an interdisciplinary conference, and a range of opportunities for formal and informal networking.

The platform traditionally brings together established and aspiring filmmakers, producers, distributors, sales agents, TV buyers, exhibitors, festival programmers and directors, talent seekers, representatives of funding bodies, and many others.

***

Filmer Forge: професионални срещи на късофилмовата индустрия

 

FILMER FORGE е ежегодна професионална програма за филмовата индустрия и включва: образователни модули, срещи на късофилмовата индустрия, питчинг трейнинг и питчинг сесия, интердисциплинарна конференция и възможности за формален и неформален нетуъркинг.

Платформата обединява филмопроизводители, продуценти, дистрибутори, търговски агенти, телевизионни купувачи, изложители, фестивални програматори и режисьори, агенти, търсещи таланти, представители на финансиращи органи и много други.

FILMER FORGE