Menu

ABOUT US / ЗА НАС

IN THE PALACE International Short Film Festival / Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE

20th IN THE PALACE International Short Film Festival

• 10 June - 17 June 2023 

 

 

Founded in 2003, IN THE PALACE International Short Film Festival is dedicated to short films, new media and digital arts. Originating as a competitive forum for student films, it has grown to be a recognized platform for the expression of both young artists and established professionals – the only one of its kind in Bulgaria serving this particular sector of contemporary culture, and one of the oldest short film forums on the Balkans.

IN THE PALACE is an EFFE Label holder - Europe’s quality stamp for remarkable arts festivals showing their engagement in the field of the arts, community involvement and international openness. Since 2017 IN THE PALACE has been an Academy Awards/Oscar® qualifying festival in the categories of Best Animation, Best Fiction and Best National Film; a Student Academy Awards® qualifying festival and also a Goya Awards® qualifying festival. IN THE PALACE is a member of the international network of festivals and institutions serving the short film sector – the Short Film Conference.

Traditionally, IN THE PALACE takes place over one week and offers a wide range of events, activities, and programs for both - local and international short film industry and audience. IN THE PALACE is a cultural meeting point of film industry, artists, students, educational institutions, and the general public, that provides access to the latest trends, developments, and learning in the arts and culture through screenings, training and interdisciplinary exchange.

20th edition of IN THE PALACE will take place in the Palace of Culture in Pernik, Bulgaria in the period of 10th of June - 17th of June 2023.

***

20-ти Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE

 10. юни - 17. юни 2023 г.

 

 

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e посветен на продуктите на късометражното кино, новите медии и дигиталните изкуства. Първоначално стартира като международен състезателен форум за студентски филми, който бързо прераства в професионален. През годините успява да се утвърди като значима и разпознаваема платформа за изява както на млади, така и на утвърдени професионалисти. Фестивалът е единствен по рода си в България и е един от най-старите късофилмови форума на Балканите.

IN THE PALACE е отличен от Европейска фестивална асоциация с европейския етикет за качество „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“. От 2017 г. насам е единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар в три категории: най-добър игрален филм от международна състезателна програма; най-добър анимационен филм от международна състезателна програма; най-добър български филм. Фестивалът е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските награди Оскар.

IN THE PALACE членува в няколко утвърдени международни мрежи за съвременно европейско кино, вкл. и в SHORT FILM CONFERENCE - най-голямата световна мрежа от фестивали и институции, обслужващи сектора късометражно кино.

Традиционно IN THE PALACE се провежда в рамкуте на седмица и предлага широка гама от събития и дейности, програми както за българската и международна филмова индустрия, така и за публиките. Фестивалът създава среда за културна среща на индустрия, млади творци и вече доказали се филмови професионалисти, студенти, образователни институции и общественост. Събитието представя най-нови тенденции и техники. Посредством обучение и интердисциплинарен обмен на участниците, задълбочава познанията им в областта на изкуствата и културата.