Menu

20TH FILM PROGRAMME

Out of Habit / По навик

Animation , Wed, 2023-06-14, / Thu, 2023-06-15, 21:00
United Kingdom , 2022, 6'10''
Director: Ivana Antonova Savova / Ивана Антонова Славова
Producer: Royal College of Art
Composer: Micaela Carballo / Микаела Карбало

Synopsis: The film tells the story of a person that is unable and unwilling to fit in the constrains implied by society at the cost of most - if not all - of his relationships with people. He is a misfit, who lives life as if it is an ordinary duty. The only person that has stuck with him through the years is his inner voice, and even he is fed up with the main character’s inability to sort out his life. / Филмът разказва историята на човек, който не може и не желае да се вмести в ограниченията, наложени от обществото, за сметка на повечето - ако не и на всичките - отношения с хората. Той е саможив човек, който живее живота така, сякаш е обикновено задължение. Единственият човек, който е останал с него през годините, е вътрешният му глас и дори на него му е писнало от неспособността на главния герой да подреди живота си.

Director: Ivana Antonova Savova / Ивана Антонова Славова
Ivana Savova is an animator from Sofia, Bulgaria. She graduated from Kingston University London with a BA in Illustration and Animation in 2020 and continued her exploration of the audio-visual world at the Royal College of Art. Ever since she has worked on documentary animations in collaboration with the National Film and Television School and right now she is working on a film about ADHD in children. / Ивана Савова е аниматор от София, България. Тя завършва Лондонския университет Кингстън с бакалавърска степен по илюстрация и анимация през 2020 г. и продължава изследването си на аудио-визуалния свят в Кралския колеж по изкуства. Оттогава работи върху документални анимации в сътрудничество с Националната школа за кино и телевизия, а в момента работи върху филм за ADHD (синдром на хиперактивността с дефицит на вниманието) при деца.


add to bookmarks