Menu

20TH FILM PROGRAMME

Sonderlackierung / Специална боя

Fiction , Sun, 2023-06-11, / Mon, 2023-06-12, 19:00
Germany , 2021, 19'
Director: Lena Strohmaier / Леня Стромайер
Producer: Nicolas Kronauer, Theresa Sernatinger / Николас Кронауер, Тереза Сернатингер
Cinematographer: Holger Enck / Холгер Енк
Writer: Theresa Worm / Тереза Уорм
Composer: Patrick Kuhn-Botelho / Патрик Кун-Ботело
Editor: Maxie Borchert / Макси Борчерт

Synopsis: Jakob has stolen his father's car and wrecked it. When his father comes home from the night shift and sees this, he gets a beating. Desperate, Jakob asks Armin the local car mechanic to fix the car with him till the next morning. Armin refuses to help, but Anni Ex-girlfriend knows what levers she has to pull with Armin and provokes him to get involved in the adventure. But as longer the nights go Armin recognize that fixing the car isn’t solving the problem. / Якоб е откраднал колата на баща си и я е разбил. Когато баща му се прибира от нощна смяна и вижда това, го набива. Отчаян, Якоб моли местния автомонтьор Армин да поправят заедно колата до следващата сутрин. Армин отказва да помогне, но бившата му приятелка, Ани, знае как да провокира Армин и го кара да се включи в приключението. Но колкото повече нощи минават, Армин разбира, че поправката на колата не решава проблема.

Director: Lena Strohmaier / Леня Стромайер
Lena Strohmaier is a German filmmaker and the stories she tells are inspired by where she is coming from: the working class living on the countryside in Germany. She has been studying fictional directing since 2018 at the Filmakademie Baden-Württemberg. Before she was working in Montréal at Bunbury Films as a production assistant and editor. / Лена Стромайер е немски режисьор и историите, които разказва, са вдъхновени от това откъде идва: работническата класа, живееща в провинцията в Германия. Тя учи игрална режисура от 2018 г. във Filmakademie Baden-Württemberg. Преди тя е работила в Монреал в Bunbury Films като асистент на продукцията и монтажист.


add to bookmarks