Menu

20TH FILM PROGRAMME

Unfamiliars / НЕПОЗНАТИ

Fiction , Wed, 2023-06-14, / Thu, 2023-06-15, 19:00
Estonia , 2022, 15'50''
Director: Lauri Elstelä / Лаури Елстела
Producer: Nevena Semova / Невена Семова
Cinematographer: Jiali Liang / Джиали Лианг
Writer: Chinh Van Tran / Чин Ван Тран
Composer: Sangam Panta / Сангам Панта
Editor: Hassan Akil / Хасан Акил

Synopsis: A human drama about a mother obsessed with documenting her dead son's apartment, a sister forced to inherit her dead brother's old belongings, and a son-in-law pretending to ignore a past affair with his dead lover. Together, they navigate familial tensions and secrets held from each other inside a house that is home to nobody. / Човешка драма за майка, обсебена от идеята да заснема апартамента на мъртвия си син, за сестра, принудена да наследи старите вещи на мъртвия си брат, и за зет, който се преструва, че е забравил своята афера с мъртвия си любовник. Заедно се опитват да преодолеят напрежението и тайните, които пазят един от друг в къща, която не е дом за никого.

Director: Lauri Elstelä / Лаури Елстела
Lauri Elstelä grew up in Helsinki, Finland. He graduated with a BA from Aalto University of Art, Design, and Architecture. After studying film directing at ArtCenter College of Design, Los Angeles as an exchange student, he moved back to Europe to attend the KinoEyes program. Over the past few years, he has directed commercials for various production companies and developed his short films. / Лаури Елстела е израснал в Хелзинки, Финландия. Завършва бакалавърска степен в Университета за изкуство, дизайн и архитектура Аалто. След като изучава филмова режисура в ArtCenter College of Design, Лос Анджелис, той се връща в Европа, за да участва в програмата KinoEyes. През последните няколко години режисира реклами за различни продуцентски компании и разработва свои късометражни филми.


add to bookmarks