Menu

20TH FILM PROGRAMME

Traces / Следи

Fiction , Sun, 2023-06-11, / Mon, 2023-06-12, 19:00
Israel , 2022, 16'24''
Director: Omer Weiss / Омер Уейс
Producer: Roni Huberman, Omer Weiss / Рони Хуберман, Омер Уейс
Cinematographer: Or Azulay / Ор Азулай
Writer: Omer Weiss / Омер Уейс
Composer: Daniel Shemer / Даниел Шемер
Editor: Shay-Lee Atary / Шей-Лий Атари

Synopsis: Amit (18) is told that his father committed suicide last night. The identification of the body occurs this evening, but his family forbids him from going. Facing his older brother and their mother, Amit will do everything to see his father one last time. / Амит (18) разбира, че баща му се е самоубил предишната вечер. Разпознаването на тялото ще е по-късно през деня, но семейството на момчето му забранява да ходи. Амит обаче е готов да направи всичко, за да види баща си за последно, дори ако това означава да се опълчи на по-големия си брат и майка си.

Director: Omer Weiss / Омер Уейс
Omer Weiss (Holon, Israel. 1993) Graduated studying Directing and Screenwriting at the Minshar School of Arts in Tel-Aviv. His short film “As I Watch You from Afar” (2018), Was screened at Tel-Aviv International Student Film Festival, 29th Istanbul International Short Film Festival and Athens Short Film Festival. Omer is currently working as a freelance Cinematographer and developing his first feature. / Омер Уейс (Холон, Израел, 1993) завършва Режисура и сценаристика в Миншарския университет на изкуствата в Тел Авив. Краткият му филм “Докато те гледам отдалеч” (2018) бива излъчен в Националния студентски филмов фестивал в Тел Авив, 29-ти Международен фестивал за късометражни филми в Истанбул и Фестивала за късометражни филми в Атина. В момента Омер работи като оператор на свободна практика и разработва първия си пълнометражен филм.

add to bookmarks