Menu

20TH FILM PROGRAMME

Sweet Life / Сладък Живот

Documentary , Sun, 2023-06-11, / Sun, 2023-06-11, 19:00
United Kingdom , 2023, 19'34''
Director: Pieter Genee / Питер Гене
Producer: Pieter Genee / Питер Гене
Cinematographer: Pieter Genee / Питер Гене
Composer: Harris Grant-Forster / Харис Грант-Форстър
Editor: Harry Foster / Хари Фостър

Synopsis: Nella loves to play football. She dreams of becoming the best player in the world. And her diabetes? Not a problem at all! Sweet Life observes the tireless efforts of her family, spearheaded by her mom Alina, to make Nella’s life seem as normal as possible. For Nella this is puzzling: sure, she is a bit different, but why does everything need to be so complicated? By getting Nella a new glucose reader, Alina hopes that all their lives will get a bit easier. / Нела обича да играе футбол. Тя мечтае да стане най-добрият играч в света. А диабетът ѝ? Това изобщо не е проблем! В "Сладък живот" се наблюдават неуморните усилия на семейството ѝ, начело с майка ѝ Алина, да направи живота на Нела възможно най-нормален. За Нела това е озадачаващо: разбира се, тя е малко по-различна, но защо всичко трябва да е толкова сложно? Алина се надява, че като подари на Нела нов четец за глюкоза, животът им ще стане по-лесен.

Director: Pieter Genee / Питер Гене
Pieter Genee (1994) is a Dutch-born, London based director. He just finished his Ma in documentary directing at the National Film and Television School. Recently he directed observational documentaries in regions across South Africa, Scotland and the Netherlands. Pieter is very interested in the aesthetics of mood, and finding stories where the place, person and past perfectly coalesce. He is a firm believer in careful considerations regarding representation in front and behind the camera. / Питер Гене (1994) е режисьор, роден в Холандия и живеещ в Лондон. Току-що е завършил магистратура по документална режисура в Националното училище за кино и телевизия. Неотдавна режисира наблюдателни документални филми в Южна Африка, Шотландия и Нидерландия. Питер се интересува много от естетиката на настроението и от намирането на истории, в които мястото, човекът и миналото се съчетават идеално. Той е твърд привърженик на внимателното обмисляне на представителството пред и зад камерата.


add to bookmarks