Menu

20TH FILM PROGRAMME

Son pardos / Сиво през нощта

Fiction , Sat, 2023-06-10, / Sun, 2023-06-11, 19:00
Spain , 2023, 29'58''
Director: Carlos Llaó / Карлос Йао
Producer: Potrina Cònsul, Iris Irish, ESCAC Films / Потрина Консул, Ирис Айриш, ESCAC Films
Cinematographer: Manuel G. Romero / Мануел Г. Ромеро
Writer: Carlos Llaó / Карлос Йао
Composer: Marc Little / Марк Литъл
Editor: Celeste Barria / Селесте Бария

Synopsis: A lonely wolf who lives in a forest on the outskirts of Barcelona, spends his days walking and spying on those who go into nature looking for intimacy to their daily pleasures. Over time, he has developed a special predilection for them, attracted to their world. Suddenly, one night the blood moon eclipse turns him into a man, and he decides to leave the forest and enter the city, testing his idea of human in a strange and unknown world. / Самотен вълк, който живее в гора в покрайнините на Барселона, прекарва дните си в разходки и шпиониране на онези, които отиват в природата, търсейки близост до ежедневните си удоволствия. С течение на времето той е развил специално пристрастие към тях, привлечен от техния свят. Една нощ кървавото лунно затъмнение го превръща в човек и той решава да напусне гората и да влезе в града, изпробвайки представата си за човек в един странен и непознат свят.

Director: Carlos Llaó / Карлос Йао
Carlos Llaó was born in Mataró (Barcelona), in 1995. He began College studies in journalism at Autonomous University of Barcelona (UAB), but after two years there he obtained a scholarship to start a Film Degree at ESCAC (Film and Audiovisual School of Catalonia), majoring in Film Direction. SON PARDOS (GREY AT NIGHT) is his Final Degree Project. / Карлос Йао е роден в Матаро (Барселона) през 1995 г. Започва да учи журналистика в Автономния университет на Барселона (UAB), но след две години там получава стипендия, за да започне да учи кино в ESCAC (Каталунското училище за кино и аудиовизия), специалност "Филмова режисура". SON PARDOS (Сиво през нощта) е неговият дипломен проект.


add to bookmarks