Menu

20TH FILM PROGRAMME

Foxy Girls / Палави Момичета

Documentary , Wed, 2023-06-14, / Tue, 2023-06-13, 21:00
Czech Republic , 2021, 12'46''
Director: Maja Penčič / Мая Пенчич
Producer: Mikoláš Ježek / Миколаш Йежек
Cinematographer: Šimona Mullerová, Ludmila Cimbůrková, Františka Bakošová, Maja Penčič / Симона Мюлерова, Людмила Цимбуркова, Франтишка Бакошова, Мая Пенчич
Writer: Maja Penčič / Мая Пенчич
Editor: Idni Beganovič / Идни Беганович

Synopsis: An honest report about womanhood, love and youth. Taboo topics that are a daily part of all women's lives, through the authentic confessions of four friends. / Честен разказ за женствеността, любовта и младостта. Темите табу, които са ежедневна част от живота на всички жени, чрез автентичните изповеди на четири приятелки.

Director: Maja Penčič / Мая Пенчич
The author is a Czech student with roots in the Balkans. She is studying the third year of documentary filmmaking at FAMU in Prague. She creates her films intuitively and chaotically, she is interested in beauty, emotion and magic. Next to her boyfriend, also author, cooperation with Idni Beganovič, with whom she edits films, is essential for her. / FAMU в Прага. Създава филмите си интуитивно и хаотично, интересува се от красотата, емоцията и магията. Освен с приятеля й, също режисьор, сътрудничеството с Идни Беганович, с когото монтират филми, е от съществено значение за нея.

add to bookmarks