Menu

20TH FILM PROGRAMME

Headfish

Fiction , Mon, 2023-06-12, / Wed, 2023-06-14, 19:00
Poland , 2021, 24'
Director: Jakub Prysak / Якуб Присак
Producer: Agata Golańska / Агата Голанска
Cinematographer: Mateusz Kucharski / Матеуш Кучаркси
Writer: Jakub Prysak, Taras Dron / Якуб Присак, Тарас Дрон
Composer: Sebastian Ładyżyński / Себастиан Ладижински
Editor: Tomasz Kajetan Naruszewicz / Томаш Кайетан Нарушевич

Synopsis: Gloomy milking parlor filled with sounds of Bach concertos from crackling speakers—this is the everyday life of Eryk, a cow milker at the Milky Paradise dairy. Eryk is a young man who gave up his career as a photographer and moved to an industrial town, far away from his family and friends. There he met Marissa, a sex worker in a low-grade nightclub. They became friends. They both want to find their place in the world. / Мрачна доилна зала, изпълнена със звуци на концерти на Бах от пращящи високоговорители - това е ежедневието на Ерик, дояч на крави в млекопреработвателното предприятие "Млечен рай". Ерик е млад мъж, който се отказва от кариерата си на фотограф и се премества в индустриален град, далеч от семейството и приятелите си. Там се запознава с Мариса, секс работничка в нискокачествен нощен клуб. Те стават приятели. И двамата искат да намерят своето място в света.

Director: Jakub Prysak / Якуб Присак
Jakub Prysak was born in 1993 in Poland. He writes and directs films, he's a graduate of Film Directing at The Polish National Film School in Lodz (2021). His short films including 'A Tale of Two Sisters' and 'Headfish' were presented at many Polish and international film festivals, such as Krakow Film Festival, New Horizons IFF, FilmFestival Cottbus and FIPADOC. Jakub also co-wrote two feature films: awarded at Warsaw Film Festival 2020 'Blindfold' and 'The Glass House', now in production. / Якуб Прайсак е роден през 1993 г. в Полша. Пише сценарии и режисира филми, завършил е Кино режисура в Полското национално филмово училище в Лодз (2021). Неговите късометражни филми, включително „Приказка на две сестри" и "Headfish" бяха представени на много полски и международни филмови фестивали, като филмовия фестивал в Краков, МФФ „Нови хоризонти“, филмовия фестивал в Котбус и FIPADOC. Якуб също е съсценарист на два пълнометражни филма: „Blindfold“ и „The Glass House“, сега в производство.


add to bookmarks