Menu

20TH FILM PROGRAMME

Sonnenstube / Слънчева Стая

Documentary , Thu, 2023-06-15, / Thu, 2023-06-15, 19:00
Italy , 2022, 7'52''
Director: Davide Palella / Давиде Палея
Producer: Sebastian Petri / Себастиан Петри
Cinematographer: Sebastian Petri / Себастиан Петри
Writer: Davide Palella / Давиде Палея
Editor: Davide Palella / Давиде Палея

Synopsis: Sergio Cortesi dedicated his life to solar observation. At the “Specola solare” in Locarno, between 1957 and 2021, he made over 15.000 sunspots drawings, driven by the faith of a monk to whom his own god never gave an answer. / Серджо Кортези посвещава живота си на наблюдението на Слънцето. В "Specola solare" в Локарно между 1957 и 2021 г. създава над 15 000 рисунки на слънчеви петна, воден от вярата на монах, чийто собствен бог никога не е давал отговор.

Director: Davide Palella / Давиде Палея
Davide Palella graduated at NABA in 2019 with his first medium-length film, Sirio. In 2021, he received a development grant at In Progress with his new project, Shura, mentored by Michelangelo Frammartino. Sonnenstube was realized during the 2022 Locarno Spring Academy. / Давиде Палела се дипломира в NABA през 2019 г. с първия си среднометражен филм "Sirio". През 2021 г. Палела получава безвъзмездна помощ за развитие в In Progress с новия си проект Shura под ръководството на Микеланджело Фрамартино. Sonnenstube е реализиран по време на пролетната академия в Локарно през 2022 г.


add to bookmarks