Menu

20TH FILM PROGRAMME

AYKUO

Fiction , Sun, 2023-06-11, / Mon, 2023-06-12, 19:00
Russia , 2023, 22'14''
Director: Ayaal Adamov / Аял Адамов
Producer: Ayaal Adamov / Аял Адамов
Cinematographer: Semen Amanatov / Семен Аманатов
Writer: Irina Bogatyreva / Ирина Богатирева

Synopsis: Experimental work, a mystical drama with elements of the northern Yakut epic. This is a story about two sisters, one of whom is studying in St. Petersburg, but returns home to a remote Yakut village because her older sister died. Once at home, she realizes that it may not be possible to return back to her former life. / Експериментална творба, мистична драма с елементи от северноякутския епос. Това е история за две сестри, едната от които учи в Санкт Петербург, но се връща у дома в отдалечено якутско село, защото по-голямата ѝ сестра е починала. След като се прибира у дома, тя осъзнава, че може би няма да е възможно да се върне към предишния си живот.

Director: Ayaal Adamov / Аял Адамов
Ayaal Adamov was born in 1991. He grew up in the Republic of Sakha (Yakutia), Oymyakonsky district. He worked in national television and in various local video studios. He is currently studying to be a film director at the St. Petersburg Film Institute in the studio of Alexander Sokurov. / Аял Адамов е роден през 1991 г. Израства в Република Саха (Якутия), Оймяконски район. Работи в националната телевизия и в различни местни видеостудиа. Понастоящем учи за режисьор във Филмовия институт в Санкт Петербург в студиото на Александър Сокуров.


add to bookmarks