Menu

20TH FILM PROGRAMME

+963

Fiction , Mon, 2023-06-12, / Tue, 2023-06-13, 19:00
Germany , 2022, 10'
Director: Daood Alabdulaa / Дауд Алабдулаа
Producer: Lara Milena Brose / Лара Милена Брозе
Cinematographer: Henri Nunn / Хенри Нун
Writer: Daood Alabdulaa / Дауд Алабдулаа
Editor: Lara Milena Brose / Лара Милена Брозе

Synopsis: In a claustrophobic chamber play, the filmmaker processes his own experiences in a Syrian prison. Sealed off from the outside world for a long time, the prisoners memorize the phone numbers of the other families in order to escape dehumanisation. / В клаустрофобичен камерен спектакъл режисьорът пресъздава собствените си преживявания в сирийски затвор. Затворени от външния свят за дълъг период от време, затворниците запомнят телефонните номера на другите семейства, за да се спасят от дехуманизация.

Director: Daood Alabdulaa / Дауд Алабдулаа
DAOOD ALABDULAA was born in 1994 in Syria. He studied Electrical Engineering and directed theater plays in Aleppo. After escaping to Germany in 2014 he continued his studies in Karlsruhe. Since 2020, he has been studying Directing at the University of Television and Film Munich (HFF). DRAWING FROM MEMORY is his first short film. / ДАУД АЛАБДУЛАА е роден през 1994 г. в Сирия. Учи електротехника и режисира театрални пиеси в Алепо. След като бяга в Германия през 2014 г. , продължава обучението си в Карлсруе. От 2020 г. изучава режисура в Университета за телевизия и кино в Мюнхен (HFF). "РИСУВАНЕ ПО ПАМЕТ" е първият му късометражен филм.


add to bookmarks