Menu

20TH FILM PROGRAMME

Driving Force / Движеща Сила

Documentary , Mon, 2023-06-12, / Mon, 2023-06-12, 19:00
Germany , 2022, 30'
Director: Daniela Magnani Hüller / Даниела Маняни Хюлер
Producer: Theodor Fusban / Теодор Фузбан
Cinematographer: Daniela Magnani Hüller / Даниела Маняни Хюлер

Synopsis: Dream job: Racing driver! In the male domain of motorsport, this goal seems impossible for women. Nevertheless, Laura Kraihamer and Claudia Hürtgen have made it into this high-risk sport. While Laura fights for victory every week, Claudia looks back on an outstanding professional career. Two women driven by passion who defy all odds. / Работа на мечтите: състезателен шофьор! В мъжката област на моторните спортове тази цел изглежда невъзможна за жените. Въпреки това Лаура Крайхамер и Клаудия Хюртген са успели да се включат в този високорисков спорт. Докато Лаура се бори за победа всяка седмица, Клаудия си спомня за изключителната си професионална кариера. Две жени, водени от страст, които не се поддават на нищо.

Director: Daniela Magnani Hüller / Даниела Маняни Хюлер
Daniela Magnani Hüller was born in Munich in 1995 as a German-Brazilian. After graduating from high school in Munich, she spent a year in Rio de Janeiro before returning to Germany to study media in Passau, where she started with her first camera and editing work. Since 2019, she has been studying documentary film directing at the University of Television and Film Munich (HFF). / Даниела Маняни Хюлер е родена в Мюнхен през 1995 г. като гермо-бразилка. След като завършва гимназия в Мюнхен, тя прекарва една година в Рио де Жанейро, преди да се върне в Германия и да учи медии в Пасау, където започва първата си работа с камера и монтаж. От 2019 г. изучава режисура на документални филми в Университета за телевизия и кино в Мюнхен (HFF).


add to bookmarks