Menu

20TH FILM PROGRAMME

5/3/0

Fiction , Wed, 2023-06-14, / Thu, 2023-06-15, 21:00
Serbia , 2022, 15'52''
Director: Danilo Stanimirović / Данило Станимирович
Producer: Danilo Stanimirović, Doloris Ašković, Ognjen Predić / Данило Станимироявич, Долорис Аскович, Огне Предич
Cinematographer: Aleksa Borković / Алекса Боркович
Writer: Danilo Stanimirović, Irena Parezanović / Данило Станимирович, Ирена Парезанович
Editor: Mina Petrović, Danilo Stanimirović / Мина Петрович, Данило Станимирович

Synopsis: During the night, a teenage girl is taking a taxi ride to the neighboring town. After a disturbing ride, and an even worse night at a friends birthday party, she is forced to return home with a menacing taxi driver who insists on her sitting in the front seat next to him. / През нощта тийнейджърка пътува с такси до съседния град. След обезпокоително пътуване и още по-лоша вечер на рождения ден на приятелка, тя е принудена да се върне у дома със заплашителен таксиметров шофьор, който настоява тя да седне на предната седалка до него.

Director: Danilo Stanimirović / Данило Станимирович
Danilo Stanimirović is a young filmmaker, teacher and conceptual artist from Požarevac, Serbia. His short documentaries Migrations and Prokop have been screened at festivals such as SEEFest LA, DokuFest, Beldocs, Pravo Ljudski, Free Zone... His fiction film Bambiland was premiered at the Anthology Film Archives in New York, screened at over 80 festivals around the world and won numerous awards. Currently, he is on master studies for directing at FDU, and TV series at FMK in Belgrade. / Данило Станимирович е млад режисьор, преподавател и концептуален артист от Пожаревац, Сърбия. Късометражните му документални филми "Миграции" и "Прокоп" са показвани на фестивали като SEEFest LA, DokuFest, Beldocs, Pravo Ljudski, Free Zone. Премиерата на художествения му филм "Бамбиланд" е в Антологичния филмов архив в Ню Йорк, прожектиран е на над 80 фестивала по целия свят и печели множество награди. Понастоящем учи магистратура по режисура във FDU и телевизионни сериали във FMK в Белград.


add to bookmarks