Menu

20TH FILM PROGRAMME

The Antiquary / Антикварът

Animation , Mon, 2023-06-12, / Tue, 2023-06-13, 21:00
Portugal , 2022, 8'07''
Director: Manuel Matos Barbosa / Мануел Матос Барбоса
Producer: António Costa Valente / Антонио Коста Валенте
Cinematographer: Manuel Matos Barbosa / Мануел Матос Барбоса
Writer: Manuel Matos Barbosa / Мануел Матос Барбоса
Animation: Manuel Matos Barbosa, João Oliveira / Мануел Матос Барбоса, Жоао Оливейра
Composer: Joaquim Pavão / Хоаким Павао
Editor: António Osório / Антонио Осорио

Synopsis: Every city has its collector or antique dealer, a mole that walks around in ruins looking for things, stories or treasures. Vicente was a mean old man, short of words. In his collection, he lacked the pyx of mercy he so admired. The despair of not seeing his desire fulfilled leads him to illness. On the feast of the land, the procession visited the sick. Vicente receives a visit from the priest, seeing, as in a prodigy, the prior in great robes, holding the wonderful pyx in his hands. / Всеки град има свой колекционер или търговец на антики, къртица, която обикаля руините и търси неща, истории или съкровища. Висенте беше подъл мълчалив старец. В колекцията му липсваше милосърдието, на което толкова се възхищаваше. Отчаянието да не види изпълнение на желанието си го води до болест. На празника на земята шествието посети болните. Висенте получава посещение от свещеника, виждайки като в чудо приора в големи одежди, държащ прекрасния пикс в ръцете си.

Director: Manuel Matos Barbosa / Мануел Матос Барбоса
Cineclubist, director and author of several works of illustration and comics. Matos Barbosa, born in Oliveira de Azeméis in 1935, found in drawing and in cinema his form of expression par excellence. With Vasco Branco and Manuel Paula Dias, he signed some of the most internationally awarded films of the Portuguese amateur cinema. From documentary to animation, his films have a strong inspirational component of the landscape, the stories and the people of Beira Litoral. / Киноклубист, режисьор и автор на няколко илюстрации и комикси. Матос Барбоса, роден в Оливейра де Аземейш през 1935 г., намира в рисуването и в киното своята форма на изразяване par excellence. Заедно с Васко Бранко и Мануел Паула Диас, той подписва някои от най-награждаваните филми на португалското аматьорско кино. От документални филми до анимация, неговите филми имат силен вдъхновяващ компонент от пейзажа, историите и хората от Бейра Литорал.


add to bookmarks