Menu

20TH FILM PROGRAMME

Abel / Абел

Documentary , Thu, 2023-06-15, / Wed, 2023-06-14, 19:00
Bulgaria , 2022, 18'35''
Director: Petya Atanasova / Петя Атанасова
Producer: Petya Atanasova / Петя Атанасова
Cinematographer: Deyan Parouchev / Деян Паручев
Editor: Deyan Parouchev, Petya Atanasova / Деян Паручев, Петя Атанасова

Synopsis: Abel has the qualities to be the perfect dancer, but weaknesses, mistakes of youth, drugs, and childhood traumas change the direction and offer another journey. Abel accepts himself and moves forward by seeking purification - passing through various existential phrases. At this moment, as we observe the Ocean's song and Abel's dance, we experience the freedom of the spirit. / Абел има качествата да бъде перфектният танцьор, но слабостите, грешките от младостта, наркотиците и травмите от детството променят посоката и предлагат друго пътуване. Абел приема себе си и върви напред, като търси пречистване - преминавайки през различни екзистенциални фрази. В този момент, докато наблюдаваме песента на Океана и танца на Абел, изживяваме свободата на духа.

Director: Petya Atanasova / Петя Атанасова
Petya Atanasova was born in Sofia, Bulgaria, in 1992. Recently, she finished her Film Directing Master at New Bulgarian University. When she graduated with a Bachelor's in Journalism and Public Relations, Petya found her passion in Film Directing and took part in a one-year Film Production course in Berlin, Germany, in 2017. Since then, Petya has worked in the film industry and has constantly improved her skills with education and courses with the best professionals in Filmmaking. Her last short film “Morning” 2020, won multiple student festival awards and recognition around the world. / Петя Атанасова е родена в София, България, през 1992 г. Наскоро завършва магистратура по филмова режисура в Нов български университет. Петя открива страстта си към филмовата режисура и през 2017 г. участва в едногодишен курс по филмова продукция в Берлин, Германия. Там тя прави три късометражни филма и се запознава с работата във всички отдели на киното. Последният ѝ късометражен филм "Утро" печели множество награди от студентски фестивали и признание по целия свят.


add to bookmarks