Menu

20TH FILM PROGRAMME

Bloodshed / Кръвопролитие

Documentary , Sat, 2023-06-17, / Sat, 2023-06-17, 19:00
United Kingdom , 2022, 15'
Director: Eva Babington / Ева Бабингтън
Producer: Naomi Rachel Smith, Ana-Marija Hauko / Наоми Рейчъл Смит, Ана-Мария Хауко
Cinematographer: Liv Kininmonth / Лив Кининмот
Editor: Jasper Ashton-Nelson / Джаспър Аштън-Нелсън

Synopsis: Tilly, Miah and Safa are three young women who endure debilitating period pain. Following an adolescence with little menstrual education, support or relief, they navigate the physical and emotional toll of intense pain while trying to maintain a normal life. / Тили, Миах и Сафа са три млади жени, които страдат от изтощителни болки при менструация. След юношеството, в което не е имало почти никакво обучение за менструалния цикъл, подкрепа или облекчение, те се справят с физическото и емоционалното натоварване от силната болка, докато се опитват да поддържат нормален живот.

Director: Eva Babington / Ева Бабингтън
Eva is a recent graduate of Bournemouth Film School. After working as a crew member on several shorts at university, this piece is her directorial debut. Originally from Belfast, she has since returned and is focused on research and filmmaking with groups challenging Northern Ireland’s social and political stagnation. / Ева наскоро е завършила филмовото училище в Борнмът. След като е работила като член на екипа на няколко късометражни филма в университета, този филм е нейният режисьорски дебют. Родом от Белфаст, тя се завръща и се занимава с проучвания и създаване на филми с групи, които оспорват социалната и политическата стагнация в Северна Ирландия.


add to bookmarks