Menu

20TH FILM PROGRAMME

To Fall / Да паднеш

Animation , Mon, 2023-06-12, / Tue, 2023-06-13, 21:00
Germany , 2022, 14'
Director: Ivan Morales Jr. / Иван Моралес Младши
Producer: Ivan Morales Jr. / Иван Моралес Младши
Cinematographer: Ana Valeria González / Ана Валерия Гонзалес
Writer: Ivan Morales Jr. / Иван Моралес Младши
Animation: Diana Menestrey, Igor Shin Moromisato, Ivan Morales Jr. / Диана Менестрей, Игор Шин Моромисато, Иван Моралес мл.
Composer: Rogério Pimentel Teixeira / Рожерио Пиментел Тейшейра
Editor: Ivan Morales Jr. / Иван Моралес Младши

Synopsis: After an accident, a man is forced to live with limitations. His everyday life is characterized by isolation and strenuous rehabilitation. A reflection on falling and getting up. / След злополука един мъж е принуден да живее с ограничения. Ежедневието му се характеризира с изолация и усилена рехабилитация. Размисъл за падането и ставането.

Director: Ivan Morales Jr. / Иван Моралес Младши
The German-Brazilian artist Ivan Morales Jr. graduated as a film editor at the Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) in Cuba. In 2005 he received a scholarship at the Academy of Media Arts in Cologne, where he lives now. He regularly gives workshops at the EICTV in Cuba. Under the stage name Richard There he has released animated short films, comic books and music albums. He has already toured several countries with a live performance combining his music and animation. / Германско-бразилският художник Иван Моралес-младши се дипломира като филмов редактор в Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) в Куба. През 2005 г. получава стипендия в Академията за медийни изкуства в Кьолн, където живее и сега. Редовно провежда семинари в EICTV в Куба. Под сценичното име Richard There издава анимационни късометражни филми, комикси и музикални албуми. Той вече е обиколил няколко държави с изпълнение на живо, съчетаващо музиката и анимацията му.


add to bookmarks