Menu

20TH FILM PROGRAMME

Inner Polar Bear / Вътрешна полярна мечка

Animation , Sun, 2023-06-11, / Sun, 2023-06-11, 21:00
United Kingdom , 2022, 7'
Director: Gerald Conn / Джералд Кон
Producer: Naomi Jones / Наоми Джоунс
Cinematographer: Gerald Conn / Джералд Кон
Writer: Jeanette Winterson / Жанет Уинтърсън
Animation: Gerald Conn, Marianne Lang, Harrison Brain / Джералд Кон, Мариана Ланг, Харисън Брейн
Composer: Benjamin Talbott / Бенджамин Талбът
Editor: Gorilla Post Production

Synopsis: A film exploring the alternative human and animal perspectives on the implications of climate change using sand animation to illustrate a piece of writing by acclaimed novelist Jeanette Winterson. / Филм, в който се разглеждат алтернативните гледни точки на хората и животните за последиците от изменението на климата, като се използва пясъчна анимация за илюстриране на произведение на известната писателка Жанет Уинтърсън.

Director: Gerald Conn / Джералд Кон
Gerald Conn is an award winning filmmaker with over twenty years of experience whose films have been broadcast on Channel 4 and BBC and shown at numerous international festivals. He specialises in sand-on-glass animation and won the 1998 BAFTA Wales for his film The Comet's Tale and has been nominated on four other occasions. Gerald has taught animation for a number of years in schools and colleges and has travelled to France, India, Japan and USA to run workshops and to talk about his work. / Джералд Кон е награждаван режисьор с над двадесетгодишен опит, чиито филми са излъчвани по Channel 4 и BBC, както и са показвани на множество международни фестивали. Специализира в анимация с пясък върху стъкло и печели наградата BAFTA Wales през 1998 г. за филма си "Приказка за кометата" и е номиниран още четири пъти. В продължение на няколко години Джералд преподава анимация в училища и колежи и пътува до Франция, Индия, Япония и САЩ, за да води семинари и да разказва за работата си.


add to bookmarks