Menu

20TH FILM PROGRAMME

Dog Apartment / Кучешки Апартамент

Animation , Wed, 2023-06-14, / Thu, 2023-06-15, 21:00
Estonia , 2022, 14'14''
Director: Priit Tender / Прийт Тендер
Producer: Kerdi Oengo / Керди Оенго
Cinematographer: Ragnar Neljandi / Рагнар Нельянди
Writer: Priit Tender / Прийт Тендер
Animation: Marili Sokk, Egert Kesa / Марили Сок, Егерт Кеса
Editor: Priit Tender / Прийт Тендер

Synopsis: Ills of fortune have deported a ballet dancer Sergei to a suburban kolhoz. Here he's having his mundane fights against routine, domestic animals and alcohol. / Злощастното стечение на обстоятелствата отвежда балетиста Сергей в крайградски колхоз. Тук той се бори с рутината, домашните животни и алкохола.

Director: Priit Tender / Прийт Тендер
Priit Tender is an Estonian animator – the director, designer and writer of many short animated films. His author films are driven by surreal imagery, black humor and dark existential journeys. Priit’s films have won prizes and nominations from the most important short and animation film festivals, including Annecy, Ottawa, Hiroshima, Dresden, Fredrikstad, Utrecht, etc… / Прийт Тендер е естонски аниматор - режисьор, дизайнер и сценарист на много късометражни анимационни филми. Авторските му филми се отличават със сюрреалистични образи, черен хумор и мрачни екзистенциални пътешествия. Филмите на Прийт са носители на награди и номинации от най-значимите фестивали за късометражно и анимационно кино, сред които Анеси, Отава, Хирошима, Дрезден, Фредрикстад, Утрехт и др.


add to bookmarks