Menu

20TH FILM PROGRAMME

Kambana / Камбана

Documentary , Sat, 2023-06-10, / Sat, 2023-06-10, 21:00
Spain , 2021, 15'
Director: Samuel Pastor / Самюел Пастор
Producer: Jonatan Pisonero / Джонатан Писонеро
Cinematographer: Samuel Pastor / Самюел Пастор
Writer: Samuel Pastor, Jonatan Pisonero / Самюел Пастор, Джонатан Писонеро
Composer: Adrián Berenguer / Адриан Беренгер
Editor: Samuel Pastor / Самюел Пастор

Synopsis: Mother and twin sons are socially rejected because of being twins. In the Mananjary region of Madagascar, there is a popular belief that twins are carriers of misfortunes. / Майка и синовете й са отхвърлени от обществото заради това, че момчетата са близнаци. В района на Мананджари в Мадагаскар е разпространено вярването, че близнаците са носители на нещастия.

Director: Samuel Pastor / Самюел Пастор
Samuel Pastor, born in Alicante in 1986. He studied audiovisual production and shows in 2004. He has been a photographer and creator of audiovisual pieces since then. He seeks to capture realities in the most natural way possible. / Самуел Пастор е роден в Аликанте през 1986 г. През 2004 г. учи аудиовизуална продукция и шоу програми. Оттогава работи като фотограф и създател на аудиовизуални произведения. Стреми се да улови реалността по възможно най-естествения начин.


add to bookmarks