Menu

20TH FILM PROGRAMME

The Mighty Kingdom / Могъщото кралство

Fiction , Sun, 2023-06-11, / Sun, 2023-06-11, 21:00
France , 2022, 28'30''
Director: Julien Meynet / Жулиен Мейнет
Producer: Paul Rognoni, Paul-Antoine Simonpoli / Пол Роньони, Пол-Антон Симонполи
Cinematographer: Tristan Galand / Тристан Галанд
Writer: Julien Meynet / Жулиен Мейнет
Composer: Amaury Chabauty / Амаури Чабаути
Editor: Adrien Pagotto / Адриен Пагото

Synopsis: Every Sunday in the mountains of Corsica, Jean and Matthias go hunting with their father, Petru. While they are preparing to hunt at dawn, a violent fight erupts between the two brothers. / Всяка неделя в планината Корсика Жан и Матиас ходят на лов с баща им, Петру. Докато се приготвят да ловуват на разсъмване, свирепа битка избухва между двамата братя.

Director: Julien Meynet / Жулиен Мейнет
Julien Meynet was born in 1982 in Lyon (France). After studying editing at INSAS in Brussels, he’s living for Corsica and shot his first short film “La Terre Brûlée” (The Burning Land), a period film without dialogue selected in many festivals around the world. Working as a writer and director on the documentary collection Les Échos de l'Histoire for France Television, in 2018 he commissioned the series “Over La Nuit”, a melancholy chronicle of a family that runs a night service station in a village isolated. / Жулиен Мейнет е роден през 1982 г. в Леон, Франция. След като учи монтаж в INSAS в Брюксел, живее в Корсика и снима първия си филм „Горящата земя“, периодичен филм без диалог, селектиран от много фестивали по света. Работейки като сценарист и режисьор на колекцията от документални филми „Les Échos de l'Histoire“ за френската телевизия, през 2018 г. поръчва сериала „Over La Nuit“, меланхолична хроника на семейство, управляващо нощна бензиностанция в изолирано село.


add to bookmarks