Menu

20TH FILM PROGRAMME

Street Light / Улична светлина

Fiction , Tue, 2023-06-13, / Wed, 2023-06-14, 19:00
Russia , 2021, 25'
Director: Vladislav Ikonnikov / Владислав Икоников
Producer: Pavel Serebrennikov, Ivan Kalashnikov, Arkadi Vodakhov, Gavriil Gordeev, Kirill Limarev / Павел Серебреников, Иван Калашников, Аркади Водаков, Гавраил Гордеев, Кирил Лимарев
Cinematographer: Daniil Tuzhenkov / Данаил Туженков
Writer: Vladislav Ikonnikov / Владислав Икоников
Animation: Svetlana Loskutnikova / Светлана Лоскътникова
Composer: Vitya Isaev / Витя Исаев
Editor: Vladislav Ikonnikov, Nadezhda Filatova / Владислав Икоников, Надежда Филатова

Synopsis: Mitrofan is an adult with Down syndrome, who lives alone in the parents’ apartment. Everybody in the house likes him, from the old men playing chess to the children. For them, he is a superhero, managing the light of the entire city. Mitrofan works in a dispatch office, where every day he switches on and off the street lights. His daily schedule is extraordinarily exact: he goes to the bus stop, the tram approaches, he returns and is met by the mongrel Pepsi. But one day the usual routine is disrupted. Can Mitrofan find the meaning of life again? / Митрофан е възрастен със синдрома на Даун, който живее сам в апартамента на родителите си. Всички вкъщи го харесват - от мъжете, играещи на шах, до децата. Митрофан работи в диспечерски офис, където всеки ден включва и изключва уличните лампи. Дневният му график е неочаквано точен – отива на спирката, трамваят идва, той се връща и се среща с мелеза Пепси. Но един ден обикновената рутина е прекъсната. Може ли Митрофан отново да намери смисъла на живота си?

Director: Vladislav Ikonnikov / Владислав Икоников
Director was born in Zavolzhye in 1996. In 2014 enrolled at the Gubkin Russian State University of Oil and Gas. During his studies, worked at student television in video shooting, storyboard, editing and graphic design. After university worked for two years in the camera department. “Street Light” is his debut as director and screenwriter. / Режисьорът е роден в Заволже през 1996 г. През 2014 г. се записва в руския общински университет за масло и газ в Гъбкин. През това време работи в училищната телевизия с видеозаснемане, сценарий, монтаж и графичен дизайн. След университета работи две години в снимачния отдел. “Улична светлина” е неговият дебют като режисьор и сценарист.


add to bookmarks