Menu

20TH FILM PROGRAMME

North Pole / Северният полюс

Fiction , Wed, 2023-06-14, / Fri, 2023-06-16,
Macedonia / Serbia , 2021, 15'
Director: Marija Apcevska / Мария Апчевска
Producer: Robert Naskov / Робърт Насков
Cinematographer: Vladimir Samoilovski / Владимир Самойловски
Writer: Marija Apcevska / Мария Апчевска
Editor: Dragan Von Petrovic / Драган Вон Петрович

Synopsis: Misty field, crowded locker room. Margo belongs to neither. Maybe if she loses her virginity, she will finally find her place. / Мъглив терен, претъпкана съблекалня. Марго не принадлежи към нито едното. Може би ако загуби девствеността си, най-накрая ще открие своето място.

Director: Marija Apcevska / Мария Апчевска
Marija Apcevska’s shorts have travelled to festivals worldwide and won several awards, with Bardo premiering at Berlinale Generation. Her latest Film, North Pole, premiering at Festival de Cannes - Official Short Film Selection, was one of the winning projects at European Short Pitch 2019. She is currently working on her first feature, Spring Cleaning, selected for development at LIM 2021 and presented at Cannes Focus CoPro’ 2021. / Късометражните филми на Мария Апчевска са били по фестивали из целия свят и са печелили няколко награди, като „Бардо“ има своята премиера на Berlinale Generation. Последният й филм, „Северният полюс“, показан за пръв път на официалната селекция за кратки филми на фестивала в Кан, е един от печелившите й проеки на European Short Pitch през 2019. В момента работи върху първия си игрален филм „Пролетно почистване“, който е избран за доразвиване на LIM 2021 и е показан на Cannes Focus CoPro’ 2021.


add to bookmarks