Menu

20TH FILM PROGRAMME

City of Ghosts / Градът на духовете

Fiction , Fri, 2023-06-16, / Tue, 2023-06-20,
United Kingdom , 2022, 15'50''
Director: Christian Elliott, Elle Ginter / Крисчън Елиът, Ел Джинтер
Producer: Stephen Montgomery / Стивън Монтгомери
Cinematographer: Stefan Vrachev / Стефан Врачев
Writer: Elle Ginter, Christian Elliott / Ел Джинтър, Крисчън Елиът
Composer: Gareth Williams / Гарет Уилиамс
Editor: Isaac Chen / Айзък Чен

Synopsis: City of Ghosts follows the story of two men who left their native countries of Ukraine and Bulgaria for work, under the guise of better pay and opportunity. Upon arrival at a farm in Greece, both men, passports taken from them, must decide how to survive. After months of forced labour, Uri risks his life to escape, with the intention of finding his family. Upon Uri's disappearance, his counterpart Rosen must pick up where he left off. / „Градът на духовете“ проследява историята на двама мъже, които напускат родните си държави Украйна и България, с цел за работа с по-добро заплащане. Когато пристигат в една ферма в Гърция, двамата мъже, чиито паспорти са отнети, трябва да решат как да оцелеят. След месеци тежък труд по принуда, Юри рискува живота си, за да избяга, с намерението да намери семейството си. След като Юри изчезва, неговият приятел Росен трябва да довърши останалото от него.

Director: Christian Elliott, Elle Ginter / Крисчън Елиът, Ел Джинтер
Award-winning director/writer Christian Elliott creates visually compelling films to benefit humankind. He has over 25 short films and a track record of global campaigns reaching billions of people in his capacity at A21 (an anti-trafficking organisation). Elle Ginter is an internationally recognized writer/director with a background in camera, balancing visual precision and sharp narrative efficiency. Challenging everyday perspectives, she blends the narrative and documentary worlds. / Печелившият на много награди режисьор и сценарист Крисчън Елиът създава визуално завладяващи филми в полза на човечеството. Той има над 25 късометражни филма и натрупан опит в глобални кампании, достигащи до милиарди хора чрез A21 – организация за борба с трафика на хора. Ел Джинтър е международно признат сценарист и режисьор с опит в заснемането, балансирайки визуална прецизност и остра разказвателна ефективност. Засягайки ежедневни перспективи, тя смесва разказвателния и документалния свят.


add to bookmarks