Menu

20TH FILM PROGRAMME

Argento Vivo / Живак

Fiction , Thu, 2023-06-15, / Sun, 2023-06-18,
Italy , 2021, 13`'33''
Director: Giantommaso Puglisi / Джиантомасо Пулиси
Producer: Giantommaso Puglisi, Stefano Campagna / Джиантомасо Пулиси, Стефано Кампаня
Cinematographer: Stefano Campagna / Стефано Кампаня
Writer: Stefano Campagna, Giantommaso Puglisi / Стефано Кампаня, Джиантомасо Пулиси
Composer: Edoardo Michelozzi / Едоардо Микелоци
Editor: Giantommaso Puglisi, Stefano Campagna, Brian Singler / Джиантомасо Пулиси, Стефано Кампаня, Брайън Синглър

Synopsis: To deal with the pain of witnessing his wife's illness, Alfredo has built a device to play old Super 8 films on a visor, to relive the memories of when he and his wife were young. Slave of the device, he will move away from reality, in the vain attempt to chase the pain away, lost inside the warm embrace of the past. The bond of love that he shares with his wife will break this vicious circle and Alfredo will finally be at peace with the suffering he feels, knowing his wife is still beside him. / За да се справи с болката от гледката на болната си жена, Алфредо поставя устройство върху козирка, където може да гледа стари филми на лента и да си спомня за моментите с жена си, когато са били млади. Той обаче се превръща в роб на устройството, забравя за реалността и в опита си да намали болката, се изгубва напълно в приятните спомени от миналото. Любовта между него и жена му ще сложи край на омагьосания кръг и Алфредо най-накрая ще се примири със страданието, усещайки жена си до себе си.

Director: Giantommaso Puglisi / Джиантомасо Пулиси
Giantommaso Puglisi is an Italian director. He works all around the world mostly in fashion and advertising. After studying photography at school, he concentrated more on the narrative potential that images in motion possess and began to develop his style, mixing a pleasing and clean composition with a powerful and cinematic language. In 2021 he directed his first short movie, Argento Vivo, that has received more than 30 nominations and 7 awards in many international festivals around the world. / Джиантомасо Пулиси е италиански режисьор. Работи по целия свят предимно в сферата на модата и рекламата. След като учи фотография в училище, се концентрира повече върху потенциала, който изображенията в движение имат. Така развива своя стил – комбинирайки приятна и изчистена композиция с мощен и кинематографичен език. През 2021 режисира първия си къс филм „Живак“, който получава над 30 номинации и 7 награди от много международни фестивали по целия свят.


add to bookmarks