Menu

20TH FILM PROGRAMME

SPRING ALWAYS COMES BACK / ПРОЛЕТТА ВИНАГИ СЕ ЗАВРЪЩА

Animation , Sun, 2022-06-05, 21:00 / Thu, 2023-06-15, 21:00
Spain , 2021, 10'39''
Director: Alicia Núñez Puerto / Алисия Нуньез Пуерто
Producer: Alicia Núñez Puerto / Алисия Нуньез Пуерто
Cinematographer: Elysa Castro / Елиса Кастро
Writer: Alicia Núñez Puerto / Алисия Нуньез Пуерто
Animation: Vittorio Pirajno / Виторио Пирайно
Composer: Pablo Borghi, Rafa Caballero / Пабло Борги, Рафа Кабайеро
Editor: Marta Núñez Puerto / Марта Нуньез Пуерто

Synopsis: It is spring and grandma Margara teaches her four grandchildren how to plant in little flowerpots. Three of them decide to fly away from the family patio they live in and go out to discover the world. Years pass, grandma gets older and those who left are present, in their own way... but never like the ones that stayed. Distance might not bring a return and people can come back or not. But spring, yes, spring will always come back. / Пролет е и баба Маргара учи четиримата си внуци как да засаждат растения в малки саксии. Трима от тях решават да отлетят от семейния си вътрешен двор, за да открият света. Минават години, баба остарява и тези, които си тръгнаха, присъстват по свой начин... но никога като тези, които останаха. Разстоянието може да не доведе до завръщане, хората могат да се върнат, или пък не. Но пролетта, да. Пролетта винаги ще се връща.

Director: Alicia Núñez Puerto / Алисия Нуньез Пуерто
Producer and Writer, she has worked on more than 20 animated projects for companies such as Ánima Estudios, BRB Internacional, or Aardman Animations. She co-funded MIA, Association of Women in the Animation Industry in Spain, being its first elected President. Currently, she heads the Development Film department at Anima, is a Member of the Academy of Cinematographic Arts and Sciences of Spain, and "Spring Always Comes Back" is her first project as a director. / Продуцент и сценарист, тя е работила по повече от 20 анимационни проекта за компании като Ánima Estudios, BRB Internacional и Aardman Animations. Тя съфинансира MIA - Асоциацията на жените, в анимационната индустрия в Испания, като е първият ѝ избран президент. В момента тя оглавява отдела за развитие на филми в Anima, член е на Академията за кинематографски изкуства и науки на Испания, а „Пролетта винаги се връща“ е първият ѝ проект като режисьор.


add to bookmarks