Menu

20TH FILM PROGRAMME

On The Edge / На ръба

Documentary , Mon, 2019-09-23, 17:00 / Fri, 2023-06-16, 21:00
Czech Republic , 2018, 14'02''
Director: Barbora Chalupová / Барбора Чалупова
Producer: Ondřej Šejnoha - FAMU / Ондрей Сейноха - FAMU
Cinematographer: Šimon Havel / Симон Хавел
Writer: Barbora Chalupová / Барбора Чалупова
Editor: Šimon Havel, Barbora Chalupová / Симон Хавел, Барбора Чалупова

Synopsis: Today's scientists have substituted mathematics for experiments, wandering off through equation after equation, eventually building a structure with no relation to reality.

Днешните учени са заменили математиката с експерименти, лутат се сред уравнения и в крайна сметка изграждат една структура, която няма връзка с реалността.

Director: Barbora Chalupová / Барбора Чалупова
Barbora Chalupová (1993) is currently studying at FAMU, where during her first year she filmed the reportage Ďakujem ti, melónik (Transition, 2014) about a man transitioning to an exotic yogic approach to pranic nourishment. The film was nominated for a Magnesia Award for best student film. In another student film, Do zbraně (Arms Ready, 2016), she explored the question of access to firearms.

Барбора Чалупова (1993) е понастоящем възпитаник на FAMU, където през първата година тя заснема репортажа Ďakujem ti, melónik (Transition, 2014) за мъж, за човек, който преминава към екзотичен йогически подход към праническото хранене. Филмът е номиниран за Magnesia Award за най-добър студентски филм. В друг свой студентски филм, Do zbraně (Arms Ready, 2016), тя разглежда въпроса за достъпа до огнестрелно оръжие.

add to bookmarks