Menu

19TH JURY MEMBERS

19th IN THE PALACE International Short Film Festival Jury Members

Emil Spahiyski / Емил Спахийски

Emil Spahiyski

Emil Spahiyski is а Bulgarian journalist, screenwriter and director. He has an extensive experience in print media, television, and screenwriting.

He is currently the Editorial Director and Director of “Content and business development” of the Telegraph, Match Telegraph, and Telegraph online newspapers.

At the “Golden Rhyton Film Festival” 2019, he won the Director's Debut Award for his first full-length documentary as a director – Icarus from Kocherinovo. In 2015 Emil Spahiyski earned the prize for the best script of the year (shared with Marin Damyanov and Stephan Komandarev) from the Bulgarian film academy for “The Judgment”, a feature film of Stephan Komandarev. Assosiated producer of the documentary Here I Am, Again.

He had worked as a correspondent for the Caucasus region and had covered the war in Kosovo. He has an experience in photography. He has worked as a screenwriter for feature films and television series, as a screenwriter and field editor for reality formats, and as a producer of TV shows.

Емил Спахийски

Емил Спахийски е журналист, сценарист и режисьор с огромен опит в печатните медии, телевизията и киното. В момента е редакционен директор и Директор „Съдържание и бизнес развитие“ на вестниците „Телеграф“, „Мач Телеграф“ и Telegraph online. Носител е на наградата за режисьорски дебют на фестивала за документално кино „Златен ритон“, 2019 за филма „Икар от Кочериново“, носител приза за сценарий на Българската филмова академия (споделена с доц. Марин Дамянов и Стефан Командарев) за филма „Съдилището“, 2015. Асоцииран продуцент на документалния филм „Отново съм тук“. Отразявал е войната в Косово, бил е кореспондент в Кавказ. Има опит във фотографията. Работил е като сценарист на игрални филми и телевизионни сериали, като сценарист и редактор на терен на риалити формати, продуцент на телевизионни предавания.

Faisal-Azam Qureshi / Файзал-Азам Куреши

Faisal-Azam Qureshi

Faisal Qureshi is a writer/producer. He's written projects for both US and UK companies that range from the BBC to Bazelev. As a producer he's worked on films and documentaries such as FOUR LIONS, LEAVING NEVERLAND, THE DAY SHALL COME and IN THE SHADOW OF 9/11.

 

Файзал-Азам Куреши

Файзал Куреши е сценарист и продуцент. Писал е сценарии за американски и британски компании, сред които BBC и Bazelev. Като продуцент е работил по игрални и документални филми като FOUR LIONS, LEAVING NEVERLAND, THE DAY SHALL COME и IN THE SHADOW OF 9/11.

 

Francesca Vargiu / Франческа Варджиу

Francesca Vargiu

Francesca Vargiu graduated in Modern Literature with specialization in Entertainment Sciences and Multimedia Production and also has a Master in Law and Economics of Art Culture.

 In 2015 she started collaborating with Sardegna Film Commission Foundation for several projects including Berlinale and Venice International Film Festival. She has worked with several Italian film productions, including Indigo Film (Loro by Paolo Sorrentino), Apnea Film (I Wonder When You Will Miss Me by Francesco Fei) and Fandango (Il Muto di Gallura, by Matteo Fresi, and Pantafa, by Emnuele Scaringi).

From 2012 to 2017 she was a collaborator at the Tavolara Film Festival and in 2018 she became part of Olbia Film Network family, where she is in charge of the Film Market organization.

 

Франческа Варджиу

Франческа Варджиу е завършила Съвременна литература със специализация в областта на развлекателните науки и мултимедийното производство, а също така има магистърска степен по право и икономика на художествената култура.

През 2015 г. тя започва да си сътрудничи с фондация Sardegna Film Commission по няколко проекта, сред които Берлинале, Международния филмов фестивал във Венеция и др. Работила е в няколко италиански филмови продукции, сред които Indigo Film (Loro на Паоло Сорентино), Apnea Film (I Wonder When You Will Miss Me реж. Франческо Феи) и Fandango (Il Muto di Gallura, с реж. Матео Фрези, и Pantafa, реж. Емануела Скаринджи).

От 2012 до 2017 г. е сътрудник на филмовия фестивал в Таволара, а през 2018 г. става част от семейството на Olbia Film Network, където отговаря за организацията на филмовия пазар.

Ognjen Petković / Огньен Петкович

Ognjen Petković

Ognjen Petković was born in Vukovar, Croatia in 1986. He graduated acting at Academy of Arts, Novi Sad, Serbia in 2008. He finished his PhD in Audiovisual Arts, artistic field - film directing, at Novi Sad Academy in 2021. He made several short fiction, experimental and documentary movies, such as: Three points (2011), Qatar (2014), Hands (2016), Love (2017), Crocodile (Post-production), Hide and seek (2018), Autumn Waltz (2019), Life after death (2022). With his movies he entered many international festivals such as: Palm Springs, Slamdance, Leuven, Tampere, GoShort, Odense, Florida film festival,  Film court de Brest, Cottbus, Nancy, St. Louis, GoDebut, Villeurbanne, Athens-Ohio, Kustendorf, FIC Montterey, Manhhatn international film festival, Regensburg, West Tokio film festival, Kinosmena... He won 21. international and national awards for his movies. At the moment he is working on feature documentary Sounds of Silence and he is developing his first feature film Katar.

Огньен Петкович

Огньен Петкович е роден във Вуковар, Хърватия през 1986 г. Завършил е актьорско майсторство в Академията по изкуства в Нови Сад, Сърбия през 2008 г. Пак там през 2021 г. придобива докторска степен по визуални изкуства и по-конкретно в в областта на филмовата режисура. Прави няколко късометражни игрални, експериментални и документални филма като „Три точки“ (2011), „Катар“ (2014), „Ръце“ (2016), „Любов“ (2017), „Крокодил“ (пост продукция), „Криеница“ (2018), „Есенен валс“ (2019), „Живот след смъртта“ (2022). Филмите му са селектирани от много международни фестивали като Палм Спрингс, Сламданс, Льовен, GoShort, Одензе, Флорида, фестивал на късометражния филм в Брест,  Котбус, Нанси, Сейнт Луис, GoDebut, Вилербан, Атина-Охайо, Кустендорф, Монтерей, Международен филмов фестивал в Манхатън, Реденсбург, филмов фестивал Уест Токио, Киносмена. Печели 21 международни и национални награди за филмите си. В момента работи по игралния документален филм Sounds of Silence и по първия си игрален филм Катар.

Paul Negoescu / Пол Негоеску

Paul Negoescu

Born in 1984 in Bucharest. He studied film directing at the national film school. He directed several short films that were awarded and selected in many international film festivals, including Cannes (Semaine de la Critique - 2012), Berlinale (2008, 2009 and 2010), Karlovy Vary or Rotterdam. Two of his short films (Renovation and Derby) were nominated at the European Film Academy Awards in 2009 and 2011. His first feature film, “A month in Thailand” premiered at the Venice Film Festival (International Critics' Week) in 2012 and was awarded with the FIPRESCI prize in the Sofia International Film Festival and Best Debut in Transilvania International Film Festival. His second feature film, “Two Lottery Tickets”, a micro-budget independent film, became one of the most successful romanian film at the box-office and was also very well received by festivals and critics and it was distributed in many countries. His third feature, “The Story of a Summer Lover”, was distributed by Netflix in over 30 territories. He is currently in post-production with "Men of deeds", his fourth feature. 

 

Пол Негоеску

Роден през 1984 г. в Букурещ. Учи кинорежисура в националното филмово училище. Режисирал е няколко късометражни филма, награждавани и селектирани на много международни филмови фестивали, включително Кан (Седмица на критиката през 2012), Берлинале (2008, 2009, 2010), Карлови Вари и Ротердам. Два от късометражните му филми („Реновация“ и „Дерби“) бяха номинирани за наградите на Европейската филмова академия през 2009 и 2011 г. Първият му игрален филм  „Един месец в Тайланд“ бе премиерно представен на Фестивала във Венеция (Международна седмица на критиката) през 2012 г., удостоен с наградата на ФИПРЕССИ на София Филм Фест и отличен като най-добър дебют на Международния филмов фестивал в Трансилвания. Вторият му игрален филм „Два лотарийни билета“ – независим филм с микробюджет – се превърна в един от най-успешните румънски филми в боксофиса, също бе много добре приет от фестивали и критици и получи разпространение в много държави. Третият му пълнометражен филм „Историята на един любовник“, бе разпространен от Netflix в над 30 държави. В момента е в постпродукция с „Мъже на делата“, четвъртият му пълнометражен филм.

 

 

Petra Zöpnek / Петра Цьопнек

Petra Zöpnek

Petra Zöpnek was born in Vienna, Austria. She has studied Experimental Visual Design at the Art High School of Linz. She works as film editor for Anja Salomonowitz, Sabine Derflinger, Elfi Mikesch and many more. Petra plays the hawaiian guitar in the band „Gil Chéri“, which also makes music for films.

Her experimental film “Where is Lotte?” was part of 17th IN THE PALACE 2020 where received the Best Experimental Film Award.

 

Петра Цьопнек

Петра Цьопнек е родена във Виена, Австрия. Учила е експериментален визуален дизайн в Художествената гимназия в Линц. Работи като филмов монтажист за Аня Саломоновиц, Сабине Дерфлингер, Елфи Микеш и др. Петра свири на хавайска китара в групата Gil Chéri , която също прави филмова музика. Нейният експериментален филм „Къде е Лоте?“ бе селектиран за 17то издание на Международния фестивал за късометражни филми IN THE PALACE, където получи наградата за Най-добър експериментален филм.

 

 

 

Rozalia Las / Розалия Лас

Rozalia Las

Rozalia Las is an award-winning director, writer and visual artist. She was born in 1993 in Bialystok, Poland. Graduated from University of the Arts Poznan. She is largely associated with her painting techniques and traditional animation. Rozalia's last works May the World Not Carry You (Oby ciebie nie nosiła ziemia) and Good Night, Neighbour (Dobranoc sąsiedzie) have been screened at multiple international film festivals, winning numerous awards over the last years, among them Renato Guttuso Award at ANIMAPHIX International Animated Film Festival in Italy. Her animated painting short film May the World Not Carry You won the Award for Best Student Animation at 18th IN THE PALACE in 2021. When she's not directing and painting, she makes music and spends time underwater.

 

Розалия Лас

Розалия Лас е награждаван режисьор, писател и визуален артист.
Тя е родена през 1993 г. в Бялисток, Полша. Завършва Университета по изкуствата в Познан.
До голяма степен тя е разпознаваема с техниките си на рисуване и традиционната анимация.
Последните творби на Розалия „Нека светът да не те носи“ (Oby ciebie nie nosiła ziemia) и „Лека нощ, съседе“ (Dobranoc sąsiedzie) са показани на много международни филмови фестивали, печелейки множество награди през последните години, сред които наградата Renato Guttuso на Международния фестивал на анимационния филм в Италия ANIMAPHIX.

Нейният късометражен анимационен филм „Нека светът не те носи“ спечели наградата за най-добра студентска анимация на 18th IN THE PALACE през 2021 г.
Когато не режисира и не рисува, тя прави музика и прекарва времето си под вода.

 

Skye Fitzgerald / Скай Фицджералд

Skye Fitzgerald

Skye Fitzgerald founded SPIN FILM to bear witness to unfolding crises with the intent to deepen empathy and understanding. He recently completed a trilogy of films on the global refugee crisis. The first, 50 FEET FROM SYRIA, focused on doctors working on the Syrian border and was voted onto the Oscar® shortlist. The second, LIFEBOAT, documents Search and Rescue operations off the coast of Libya and was nominated for an Academy Award® and national Emmy®.
The third, HUNGER WARD, explores the impact of the war and famine in Yemen on children, families, and healthcare workers and was nominated for an Academy Award® and won Best Director at the Social Impact Media Awards.
As a Fulbright Research Scholar Fitzgerald directed the film BOMBHUNTERS and has worked with organizations as varied as the Sundance Institute, the U.S. Institute of Peace, and Mountainfilm.  Fitzgerald is an honorary member of SAMS (Syrian American Medical Society) for his work with Syrian refugees and a Distinguished Alumnus at his alma mater EOU for documentary work.
Fitzgerald is also a member of the Documentary Branch of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Before filmmaking, Skye cut fire-lines as a member of a HotShot wildland fire crew.
He continues to ride his bicycle to ruin and hugs two dogs on a daily basis.

 

Скай Фицджералд

Скай Фицджералд основава Spin Film, за да бъде свидетел на развиващи се кризи, с намерението да задълбочи съпричастността и разбирането на хората. Наскоро режисира трилогия от филми за световната бежанска вълна. Първият – 50 FEET FROM SYRIA – бе селектиран  в шортлистата на Оскарите. Вторият – LIFEBOAT – документиращ издирвателни и спасителни операции край Либийския бряг, бе номиниран за Оскар и национална награда ЕМИ. Третият – HUNGER WARD – изследващ влиянието на войната и глада в Йемен върху децата, семействата и здравните работници, също бе включен в шортлистата за Оскар и е отличен за най-добра режисура на Social Impact Media Awards.

Със стипендия от Фулбрайт, Фицджералд режисира филма BOMBHUNTERS и работи с различни организации – Институтa Сънданс, Американския институт за мир и Маунтийнфилм.  Фицджералд е почетен член на Сиройско-американското медицинско общество за работата му със сирийските бежанци и е обявен за изтъкнат възпитаник на неговата Алма матер - Източния университет в Орегон за документалистиката си.

Фицджералд е член на документалния клон на Академията за филмови изкуства и науки. Преди да започне да създава филми, Фицджералд е работил като член на екипа на HotShot по борба с пожарите в дивата природа из целия Запад.

Той продължава да всеки ден да кара велосипеда си и да прегръща двете си кучета.

Slobodan Pesic / Слободан Пешич

Slobodan Pesic

Slobodan D. Pešić graduated in film directing at The American University, Washington D.C. As a writer/director, he has worked for TV and film companies in the USA, UK, Germany, and Yugoslavia. Pesic's first full-length feature film, "The Harms Case", was selected as an official entry for the 1988 Cannes Film Festival, and has garnered praise at film festivals in Berlin, Mannheim, Jerusalem, Montreal, Toronto, San Francisco, Chicago, and Hong Kong. Pesic co-wrote two books: The Cube (1995) followed by Secrets of the Cube (1998). Both books sold more than 500,000 copies and were published in Germany, Italy, Spain, France, Holland, Japan, China, and Serbia. He currently lives between Belgrade and New York and works as a professor at Webster University, USA

 

Слободан Пешич

Слободан Д. Пешич завършва филмова режисура в Американския университет във Вашингтон, окръг Колумбия. Писател и режисьор, той е работил за телевизионни и филмови компании в САЩ, Великобритания, Германия и Югославия.

Първият пълнометражен игрален филм на Пешич, "Случаят Хармс", е официално селектиран през 1988 г. на филмовия фестивал в Кан и получава похвали на филмовите фестивали в Берлин, Манхайм, Йерусалим, Монреал, Торонто, Сан Франциско, Чикаго и Хонконг. Пешич е съавтор на две книги: Кубът (1995), последвана от Тайните на куба (1998). И двете книги са продадени в над 500 000 екземпляра и са публикувани в Германия, Италия, Испания, Франция, Холандия, Япония, Китай и Сърбия. В момента живее между Белград и Ню Йорк и работи като преподавател в университета Уебстър, САЩ.

 

Stefan Milović / Стефан Милович

Stefan Milović

Stefan Milovic was born in 1990 in Podgorica, Montenegro, and spent his early years in Moscow. After receiving his Specialist in Audiovisual Production degree, he began working in Radio Television of Montenegro, where he produced a couple of short films and a music video that represented Montenegro at Eurovision. His first film production experience was as an assistant producer on the feature film "TBOK: Cases of Justice." In 2018, he produced the sitcom "OUT OF REACH," which has been broadcast on Montenegrin national television for the past three years. Stefan also worked on hundreds of other TV shows, advertisements, and music videos.

Stefan relocates to Luxembourg at the end of 2018 and joins the Wady Films family, where he kworked as a production manager and line producer on short films such as "AGUA," "ENTRE LES MOTS," "SPECTRUM CINQFONTAINES," "FULL MEMORY," and the newest Wady international co-production feature films "THE BEANIE”, “KANAVAL” and “RASTLOS”. Stefan also worked as a post-production coordinator on the films "SAWAH" and "MY GRANDFATHER IS AN ALIEN."

 

Стефан Милович

Стефан Милович е роден през 1990 г. в Подгорица, Черна гора. Прекарва ранните си години в Москва. Получава образование като специалист по аудиовизуална продукция и започва работа в радиото и телевизията на Черна гора. Продуцира няколко късометражни филма и музикален видеоклип, който представя Черна гора на Евровизия. Първият му опит във филмопроизводството е като асистент продуцент на игралния филм „TBOK: Cases of Justice“. През 2018 г. продуцира ситкома „OUT OF REACH“, който се излъчва по черногорската национална телевизия през последните три години. Стефан също така работи по стотици други телевизионни предавания, реклами и музикални видеоклипове.

В края на 2018 г. Стефан се мести в Люксембург и се присъединява към семейството на Wady Films, където работи като мениджър продукция и изпълнителен продуцент на късометражни филми като "AGUA", "ENTRE LES MOTS", "SPECTRUM CINQFONTAINES", "FULL MEMORY, " и най-новите игрални филми с международна копродукция на Wady – "The Beanie", "KANAVAL" и "RASTLOS". Стефан също така работи като координатор на постпродукцията на филмите "SAWAH" и " MY GRANDFATHER IS AN ALIEN".

 

Svetoslav Stoyanov / Светослав Стоянов

Svetoslav Stoyanov

Svetoslav Stoyanov is a director, producer, and co-founder of the production company Portokal, whose films have been internationally awarded and distributed. Pavel Vesnakov’s Pride won the Grad Prix at Clermont-Ferrand ISFF and was nominated for the 2014 European Film Awards. The Portuguese-Bulgarian coproduction Setembro by Leonor Noivo opened in competition at Locarno IFF in 2016. Svetoslav’s short film Load and Ivaylo Minov’s Mother were nominated for the Jameson Short Film Award at Sofia Film Fest and for The Golden Rose in 2018 and 2020 respectively. Andrey Paounov’s feature debut January opened at Black Nights Tallinn IFF in 2021.

 Svetoslav’s award-winning directorial debut, The Last Black Sea Pirates, competed in more than 30 international festivals, including the world’s leading documentary cinema forums, such as HotDocs, DOK Leipzig and Visions du Reel. Член е на Асоциацията на българските продуценти.

 Since 2015, Svetoslav is a member of the selection committee of the international documentary competition at Sofia Film Fest. He has sat on the jury of several festivals, including Golden Apricot Erevan IFF and Golden Rhyton. He is a member of the Bulgarian Producers’ Association.

Svetoslav Stoyanov

Светослав Стоянов е режисьор, продуцент и съ-основавател на продуцентска компания “Портокал”, осъществила множество игрални и документални филми с международно признание и дистрибуция. “Чест” на Павел Веснаков печели Grand Prix в Клермон-Феран и е номиниран за наградите на Европейската филмова академия 2014. Португало-българската ко-продукция “Септември” на Леонор Ноиво отваря в състезанието на Международния филмов фестивал в Локарно през 2016. Aвторският филм на Светослав “Багаж” и “Майка” на Ивайло Минов са номинирни за наградата Джеймсън на София филм фест и “Златна роза”, съответно през  а през 2018 и 2020 . Премиерата на игралния дебют на Андрей Паунов “Януари,” бе на МФФ в Талин 2021.

Награждаваният режисьорски дебют на Светослав, “Последните черноморски пирати” се състезава в над 30 международни фестивала, сред които и едни от най-престижните форуми за документално кино - HotDocs, DOK Leipzig и Visions du Reel. 

 От 2015 година Светослав е селекционер на международното състезание за документално кино на София филм фест. Бил е член на журито на МФФ в Ереван, “Златен ритон” и други.

Yusuf Saygi / Юсуф Сайги

Yusuf Saygi

Yusuf Saygi was born in Izmir, Turkey in 1979, Yusuf Saygı graduated from the Department of TV and Film at the Ege Univercity Faculty of Communication. He worked in the production of many feature films short in Izmir, and as a technical coordinator for the Hong Kong Turkish Film Festival, Lebonan Turkish Film Festival, Pekin Turkish Film Festival and International Malatya Film Festival.

He has been working as a manager for Kare Film Film Production Company since 2012, and director of the Izmir Short Film Festival since 2015. He is working on Izmir Cinema Office for devoloping film industry in Izmir as project partner.

 

Юсуф Сайги

Юсуф Сайги е роден в Измир, Турция през 1979 г. Завършва катедрата по телевизионно и филмово производство във Факултета по комуникации на Университета Еге. Работил е по създаването на много късометражни филми в Измир и като технически координатор на фестивалите на турския филм в Хонконг, Либона, Пекин и Международния филмов фестивал в Малатия. От 2012 г. ръководи продуцентската компания KARE Film Production, а от 2015 г. е директор на фестивала за късометражни филми в Измир. Като партньор по проекти работи с Измир Синема Офис за развитието на филмовата индустрия в Измир.

Zoran Galic / Зоран Галич

Zoran Galic

Zoran Galic is a film producer who first started out as a film director. Namely, he has a degree in Film and TV Directing at the Academy of Arts at University of Banja Luka, but at some point, during his studies, he decided that his has a talent and a passion for production. Since 2004, he has been directing and producing commercials, music and corporate videos and short films, but from 2007, he has been working mostly as producer. In 2003, he founded an independent production house Vizart Film in Banja Luka wishing to focus on and support independent and art films, and young, talented directors. Since then he has produced feature and short fiction films, documentaries and one animated film ranging from comedy, to thriller noir, drama, experimental and socially engaged films. He holds an MA in Film and TV Production at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade. He was an Ex Oriente (2015), EAVE (2016), Producer on the Move (2017) and Emerging Producers (2018/19) participant.

In 2015, he received the national award for his Contribution to Bosnia and Hercegovina’s film industry. He is a member of the European Film Academy and member of Board of Directors at the Association of Filmmakers in Bosnia and Hercegovina. From 2015 he is Head of MEDIA Desk at Desk Creative Europe Bosnia and Herzegovina.

 

Зоран Галич

Зоран Галич е филмов продуцент, който първоначално започва като филмов режисьор. Завършил е филмова и телевизионна режисура в Художествената академия на Университета в Баня Лука, но по време на следването си, решава, че има талант и страст към продуцентството. От 2004 г. режисира и продуцира реклами, музикални и корпоративни видеоклипове и късометражни филми. От 2007 г. работи предимно като продуцент. През 2003 г. основава независима продуцентска къща Vizart Film в Баня Лука, която се съсредоточава върху и подкрепя независими и арт филми, както и млади, талантливи режисьори. Оттогава той е продуцирал игрални и късометражни игрални филми, документални филми и един анимационен филм, вариращи от комедия, до трилър ноар, драма, експериментални и социално ангажирани филми. Има магистърска степен по филмова и телевизионна продукция от Факултета по драматични изкуства в Белград. Участва в Ex Oriente (2015), EAVE (2016), Producer on the Move (2017) и Emerging Producers (2018/19).

През 2015 г. получава национална награда за своя принос към филмовата индустрия на Босна и Херцеговина. Член е на Европейската филмова академия и член на борда на директорите на Асоциацията на филмовите дейци в Босна и Херцеговина. От 2015 г. е ръководител на отдел МЕДИА в Desk Creative Europe Босна и Херцеговина.