Menu

19TH FILM PROGRAMME

SPECTRAL RAINBOW FREQUENCY / СПЕКТРАЛНА ЧЕСТОТА НА ДЪГАТА

Experimental
Turkey , 2021, 2'20''
Director: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди
Producer: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди
Cinematographer: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди
Writer: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди
Animation: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди
Composer: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди
Editor: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди

Synopsis: Spectral Rainbow Frequency is about creating an experience akin to a certain type of synesthesia, as if all hues of colors comes, emerging and piercing through darkness accompanying the soundtrack. / Спектрална честота на дъгата ни потапя в преживяване, подобно на определен тип синестезия. Сякаш всички нюанси на цветовете се появяват и пронизват мрака – това, съпроводено от музика.

Director: Hüseyin Mert Erverdi / Хюсеин Мерт Ерверди
Born in Istanbul, Turkey in 1981, Hüseyin Mert Erverdi is an award-winning experimental filmmaker and new media artist. In addition to communicating his vision through various art forms, Erverdi is deeply involved with philosophy and media theory. He received his B.A. degree in Visual Communication and Design from Bilkent University in 2008. A year after his graduation Erverdi was admitted to the M.A. program in Cinema and Television Studies at Bilgi University, which he graduated two years later with high honors. He is currently pursuing a doctorate in Cinema and Media Studies at Bahçeşehir University. / Роден в Истанбул, Турция, Хюсейн Мерт Ерверди е носител на награди, режисьор на експериментални филми и артист на новите медии. Работата му изследва точките на сближаване между изкуство, наука и природа. Той получава бакалавърска степен по „Визуални комуникации и дизайн“ от Университета Билкент през 2008 г. Година след дипломирането си, Ерверди е приет в магистърската програма по „Кино и телевизия“ в Университета Билги, която завършва две години по-късно с високо отличие.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)