Menu

19TH FILM PROGRAMME

PAINT ON PAINT # 8 / БОЯ ВЪРХУ БОЯ #8

Experimental
Portugal , 2021, 3'34''
Director: Vasco Diogo / Васко Диого
Producer: Vasco Diogo / Васко Диого
Animation: Vasco Diogo / Васко Диого
Composer: Vasco Diogo / Васко Диого

Synopsis: Paint On Paint # 8 is the last of a 8 series experimental animations that follow some structural principles: all are digital; all have a 3 minute and 33 seconds runtime; all are focused on a specific set of tools regarding brushes, ink and color; all have an abstract meaning connecting concepts to perceptions; all have a soundtrack made by different young musicians/composers. As this film finishes the series, Vasco Diogo composed himself the soundtrack, and then used images from the previous 7 films to make the editing. / Боя върху боя #8 е последната от 8 серии експериментални анимации, които следват някои структурни принципи: всички са дигитални; всички имат времетраене 3 минути и 33 секунди; всички са фокусирани върху специфичен набор от четки, мастило и цвят; всички имат абстрактно значение, свързващо понятията с възприятията; всички имат са съпроводени с музика, направена от различни млади музиканти и композитори. Васко Диого композира този саундтрак и използва изображения от предишните 7 филма, за да направи монтажа.

Director: Vasco Diogo / Васко Диого
Vasco Diogo was born in Lisbon in 1970. He has a degree in Sociology by Universidade Nova de Lisboa, a master degree in social sciences by Universidade de Lisboa and a PhD in Communication Sciences by Universidade Nova de Lisboa, with the thesis: "Video: specificity, hybridity and experimentation"(scholarship by FCT, 2008). From 2008 to 2020 he was a professor at University of Beira Interior teaching mainly cinema directing, new cinemas and experimental cinema. / Васко Диого е роден в Лисабон през 1970 г. Той има докторска степен по „Комуникационни науки“ от Universidade Nova de Lisboa, с теза: „Видео: специфичност, хибридност и експериментиране“. От 2008 г. до 2020 г. е професор по „Кино“ в Вътрешен университет Бейра. Работи от 1998 г. в пърформанс, видео арт и експериментално кино, изследвайки теми като себепредставяне, истина и манипулация. В експерименталното кино е носител на няколко международни награди (повече от 90).

add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)