Menu

19TH FILM PROGRAMME

OPTICIAN’S DAUGHTER / ДЪЩЕРЯТА НА ОПТИКА

Experimental
United Kingdom , 2021, 4'21''
Director: Linda Ward / Линда Уорд
Producer: Linda Ward / Линда Уорд
Cinematographer: Linda Ward / Линда Уорд
Composer: Ben Payne / Бен Пейн
Editor: Linda Ward / Линда Уорд

Synopsis: Optician's Daughter (2021) is an exploration of looking. The camera is used to both reveal and conceal the mysterious layers of light and colour in the filmmaker’s environment, leading all the time, moment by moment to a sense of visual meaning. The playful and disturbing music accompaniment underscores a sense of yearning and loss. The daughter looks slowly and illuminates the possibilities which remain wrapped in a sublime tension of being and possibility. / „Дъщерята на оптика“ e изследване на търсенето. Камерата се използва както за разкриване, така и за прикриване на мистериозните слоеве светлина и цвят в околната среда на режисьора. През цялото време филмът ни води до усещане за визуален смисъл. Игривият и смущаващ музикален акомпанимент подчертава чувството за копнеж и загуба. Дъщерята гледа бавно и осветява възможностите, които остават обвити във възвишеното напрежение на битието.

Director: Linda Ward / Линда Уорд
Linda Ward is an Artist Filmmaker, Lecturer in Filmmaking and a Doctoral Researcher by film practice at Plymouth University. Her award-winning films have been screened around the world including the London Short Film Festival, The New York Flash Film Festival and the Barcelona Film and Video Festival. She has over 20 years of experience as a professional broadcaster, working as a producer and director for ITV and BBC television and radio. / Линда Уорд е режисьор-художник, лектор по „Кино“ и докторант по „Филмова практика“ в Университета в Плимут. Нейните наградени филми са прожектирани по целия свят, включително на Лондонския фестивал за късометражни филми, Филмовия фестивал Flash в Ню Йорк, и Фестивала за филми и видео в Барселона. Тя има над 20 години опит като професионален оператор и е работила като продуцент и режисьор за медиите ITV и BBC.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)