Menu

19TH FILM PROGRAMME

INTRUSION / НАХЛУВАНЕ

Experimental
Slovenia , 2021, 11'15''
Director: Matevž Jerman, Niko Novak / Матевж Йерман, Нико Новак
Producer: Jerca Jerič, Andraž Jerič / Йерча Йерич, Андраж Йерич
Cinematographer: Karim Shalaby, Andraž Jerič / Карим Шалаби, Андраж Йерич
Writer: Matevž Jerman, Niko Novak / Матевж Йерман, Нико Новак
Composer: Alenja Pivko Kneževič, Simon Penšek / Аленя Пивко Кнежевич, Симон Пеншек
Editor: Matevž Jerman, Niko Novak / Матевж Йерман, Нико Новак

Synopsis: The Gian Rinaldo Carli High School in Koper keeps a late 19th century set of animals preserved in formaldehyde, one of the oldest collections of the kind in Slovenia. The film shows specimens stored in glass jars in the Oreste Gerosa Natural History Cabinet. / Гимназията “Джан Риналдо Карли” в Копер съхранява набор от животни от края на 19-ти век. Съхранени са във формалдехид. Това е една от най-старите колекции от този вид в Словения. Филмът показва екземпляри, съхранявани в стъклени буркани в кабинета по Естествена история на Орест Героза.

Director: Matevž Jerman, Niko Novak / Матевж Йерман, Нико Новак
Matevž Jerman has directed several experimental short films and music videos. He is also one of the co-funders of Kraken Short Film Promotion Society, the program director of the FeKK - Ljubljana Short Film Festival, and a short film curator for several other film festivals. Jerman is also a film critic and editor and works at the programme department at the Slovenian Cinematheque. Niko Novak is active in the fields of film, theatre, and music. He has been working as a production designer on feature and short films for the last twenty years. As a musician he is making music independently as a singer/songwriter and a composer for theatre and film. / Матевж Йерман е един от съоснователите на дружеството за промоция на късометражни филми Kraken, програмен директор на Фестивала за късометражно кино FeKK – Любляна. Йерман е също така и филмов критик и редактор. Работи в програмния отдел на Словенската кинотека. Нико Новак е активен в областта на филма, театъра и музиката. През последните двадесет години работи като дизайнер на игрални и късометражни филми. Прави музика самостоятелно като певец/автор на песни, като също така композира за театър и филми.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)