Menu

19TH FILM PROGRAMME

FILM FOUND / НАМЕРЕН ФИЛМ

Experimental
Denmark , 2020, 3'30''
Director: Claudia Munksgaard-Palmqvist / Клаудия Мунксгаард-Палмквист
Producer: Volda University College / Университетски колеж Волда
Cinematographer: Claudia Munksgaard-Palmqvist / Клаудия Мунксгаард-Палмквист
Writer: Claudia Munksgaard-Palmqvist / Клаудия Мунксгаард-Палмквист
Animation: Claudia Munksgaard-Palmqvist, Astrid Ellensdatter Mork-Knutsen, Christine Tjore Lervåg, Maja Kjellstad Aanonsen, Laure Menard / Клаудия Мунксгаард-Палмквист, Астрид Еленсдатер Морк-Кнутсен, Кристин Тьоре Лервог, Мая Кьелстад Анонсен, Лора Менард
Composer: Anton Friisgaard / Антон Фрисгорд
Editor: Claudia Munksgaard-Palmqvist / Клаудия Мунксгаард-Палмквист

Synopsis: Look at a mistake that is not human. Be present in the uncontrollable intervention of the material. Between control and chance, surface and void a film will (perhaps) be found. / Вижте една грешка, която не е човешка. Присъствайте в неконтролируемата намеса на материала. Между контрола и случайността, повърхността и празнотата, (може би) ще откриете филм.

Director: Claudia Munksgaard-Palmqvist / Клаудия Мунксгаард-Палмквист
Claudia Munksgaard-Palmqvist, is a danish stop motion animator with a bachelor degree in animation from Volda University College in Norway. She has a background as a film projectionist, freelance writer for We Animate Magazine and works as a Film Programmer for Void International Animation Film Festival in Copenhagen. She has worked as a prop maker, set builder and animator on different projects in Norway and France, including the award winning short film Pearl Diver (2020) by norwegian director Margrethe Danielsen. / Клаудия Мунксгаард-Палмквист е датски стоп-моушън аниматор с бакалавърска степен по „Анимация“ от Университетския колеж Волда в Норвегия. Тя има опит като прожекционист на филми, писател на свободна практика за „We Animate Magazine“, и е била филмов програмист на Международния фестивал за анимация Void в Копенхаген. Работила е по стоп-моушън проекти в Норвегия и Франция, а в момента подготвя новия си късометражен филм, продуциран от Late Love Production.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)