Menu

19TH FILM PROGRAMME

YOU CAN’T AUTOMATE ME / ТОВА НЕ МОЖЕ ДА СЕ АВТОМАТИЗИРА

Documentary , Fri, 2022-06-03, 13:00
Netherlands , 2021, 21'
Director: Katarina Jazbec / Катарина Язбек
Producer: Sem Janssen, Katarina Jazbec, TENT Film / Сем Янсен, Катарина Язбек, TENT Film
Cinematographer: Matija Pekić / Матия Пекич
Writer: Katarina Jazbec / Катарина Язбек
Editor: Jesse Immanuel Bom, Katarina Jazbec / Джеси Имануел Бом, Катарина Язбек

Synopsis: Before container-ships leave port, lashers secure the containers using heavy metal bars. They are the last port workers to do such dangerous jobs surrounded by self-driven vehicles and remotely operated cranes. Each body tells its own story: from grieving for a colleague who died on the job to just keep going. Stowaway animals appear as visions of a more natural world.​ / Преди контейнерните кораби да напуснат пристанището, работниците с въжетата закрепват контейнерите с помощта на тежки метални пръти. Те са последните работници, които вършат толкова опасна работа. Заобиколени са от самоуправляващи се превозни средства и дистанционно управлявани кранове. Всяко тяло разказва своята собствена история: от скръбта по колега, починал на работа, до това просто да продължиш. Бездомните животни се появяват като визии за един по-естествен свят.

Director: Katarina Jazbec / Катарина Язбек
Katarina Jazbec is a visual artist working in film and photography. She was born in 1991, Slovenia, and has been living in Rotterdam since 2015. She received her BA from the Faculty of Economics in Ljubljana and her MA in Photography from the AKV | St. Joost art academy in Breda (NL). In her work, which is based on long-standing participatory research, she builds heterotopias and looks for new forms of storytelling while exploring the urgent questions of ethics, identity, agency, and pitfalls of our current dominant economy. / Катарина Язбек е артист, занимаващ се с кино и фотография. Получава дипломата си за бакалавърска степен от Факултета по икономика в Любляна. Магистърската си програма завършва в специалност „Фотография“ към Академията по изкуства в Бреда, Нидерландия. В работата си тя изследва неотложните въпроси на етиката, идентичността, посредничеството и капаните на настоящата доминираща ни икономика. Последните ѝ творби са показани на Международния фестивал на документалистиката FIDÉ в Париж. Тя е първият носител на наградата RTM Pitch 2020, получена от Международния филмов фестивал в Ротердам.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)