Menu

19TH FILM PROGRAMME

WALLACE CHAN – THE ART OF MATERIALS / УОЛЪС ЧАН - ИЗКУСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ

Documentary , Sat, 2022-06-04, 13:00
Italy , 2021, 12'
Director: Martina Margaux Cozzi / Мартина Марго Кози
Producer: 360fx
Cinematographer: Lex Hismore / Лекс Хистмор
Writer: Martina Margaux Cozzi / Мартина Марго Кози
Composer: Tiago Correia Paulo / Тиаго Корея Пауло
Editor: Martina Margaux Cozzi / Мартина Марго Кози

Synopsis: The latest documentary by award-winning director Martina Margaux Cozzi is a visually stimulating portrait of Hong Kong-based multidisciplinary artist Wallace Chan. Established as one of the greatest jewellery designers in the world, Wallace Chan - The Art of Materials chronicles the artist's debut into the world of sculpture fuelled by his desire to innovate. A tribute to creation itself, the film delves into Chan's mind to uncover the intricate relationship between materials, time and space. / Последният документален филм на наградения режисьор Мартина Марго Кози е визуално стимулиращ портрет на базирания в Хонконг мултидисциплинарен художник Уолъс Чан. Във филма се описва дебюта на художника, утвърден като един от най-великите дизайнери на бижута, в света на скулптурата. Отдавайки почит на самото творение, филмът навлиза в ума на Чан, за да разкрие сложната връзка между материалите, времето и пространството.

Director: Martina Margaux Cozzi / Мартина Марго Кози
With more than ten years experience in the field of performing arts and creative storytelling in all its forms - from theatre to cinema and art exhibitions - Martina Margaux is a one-of-a-kind creative director and film director, specialising in cross-media and experiential projects. / С повече от десет години опит в областта на сценичните изкуства и творческото разказване на истории - от театър до кино и художествени изложби, Мартина Марго е единствения по рода си творчески директор и филмов режисьор, специализиран в кросмедийните и експериментални проекти.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)