Menu

19TH FILM PROGRAMME

THE WAY / ПЪТЯТ

Documentary , Mon, 2022-06-06, 15:00
Poland , 2021, 22'36''
Director: Wojtek Kozakiewicz / Войтек Козакевич
Producer: Wojtek Kozakiewicz / Войтек Козакевич
Cinematographer: Wojtek Kozakiewicz, Marcin Kindera, Jacek Matuszek / Войтек Козакевич, Марчин Киндера, Яцек Матушек
Writer: Wojtek Kozakiewicz / Войтек Козакевич
Composer: Jutro, Kosa, DJ, Impregnator
Editor: Wojtek Kozakiewicz / Войтек Козакевич

Synopsis: Work and passion. Sport and art. Contradictions that make up one personality. A black and white journey into the life of a man of many talents. / Работа и страст. Спорт и изкуство. Противоречия, които изграждат една личност. Черно-бяло пътешествие в живота на човек с много таланти.

Director: Wojtek Kozakiewicz / Войтек Козакевич
Filmmaker, for a last decade focused mostly on sport stories. He has been working with the world’s best climbers and highliners. His films have been awarded at major mountain film festivals including Banff, Mendi Bilbao, Kathmandu, Teplice nad Metuji Ladek and Krakow. Based in Krakow, Poland. Sport climber since 2004. / Филммейкър, който през последното десетилетие се фокусира предимно върху спортни истории. Работил е с най-добрите катерачи и хайлайнери в света. Филмите му са награждавани на големи фестивали за планинско кино, включително Banff, Mendi Bilbao, Kathmandu, Teplice nad Metuji Ladek и Краков. Живее в Краков, Полша и е спортен катерач от 2004 година.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)