Menu

19TH FILM PROGRAMME

SECRETS OF BUKHARA / ТАЙНИТЕ НА БУХАРА

Documentary , Sun, 2022-06-05, 13:00
Bulgaria , 2021, 10'
Director: Jivko Konstantinov / Живко Константинов
Producer: Jivko Konstantinov / Живко Константинов
Cinematographer: Rahmatilla Sheraliyev / Рахматила Шералиев
Writer: Jivko Konstantinov / Живко Константинов
Editor: Mansur Zhuraev / Мансур Жураев

Synopsis: The documentary tells the today's story of one of the cities on the great silk road, Bukhara in Uzbekistan. The short film shows some of the silk crafts of the city and how several people are trying to preserve them and pass on the next generations. / Документалният филм разказва днешната история на един от градовете по Големия път на коприната, Бухара в Узбекистан. Късометражният филм показва някои от копринените занаяти на града и как няколко души се опитват да ги запазят и предадат на следващите поколения.

Director: Jivko Konstantinov / Живко Константинов
Jivko Konstantinov was born in the Sea Capital of Bulgaria, in the shortest month of the year. He received his higher education at Sofia University - Bachelor of Philosophy, Master of Organizational Psychology and Master of Journalism. He spent 11 years at Bulgarian National television Nova TV as a reporter, presenter and author of dozens of documentaries. / “Роден съм в морската столица на България, в най-краткия месец в годината. Получих висшето си образование в СУ – бакалавър по “Философия“, магистър по „Организационна психология“ и магистър по „Журналистика“. Прекарах 11 години в една от българските национални телевизии „Нова телевизия“ като репортер, водещ и автор на десетки документални филми. Сега работя на свободна практика.”


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)