Menu

19TH FILM PROGRAMME

ROSA ROSAE. A SPANISH CIVIL WAR ELEGY / РОЗА РОЗАЕ. ЕЛЕГИЯ ЗА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА В ИСПАНИЯ

Documentary , Thu, 2022-06-02, 15:00
Spain , 2021, 5'31''
Director: Carlos Saura / Карлос Саура
Producer: Anna Saura Ramon / Анна Саура Рамон
Writer: Carlos Saura / Карлос Саура
Composer: José Antonio Labordeta / Хосе Антонио Лабордета
Editor: Carlos Saura / Карлос Саура

Synopsis: Carlos Saura creates and recovers more than thirty images, drawings and photos that he prints, manipulates, plays with and then films, to create a story that, recreates the Spanish civil war, but also reflects the horrors of a universal war, from the gaze of a child and its environment. / Саура създава и възстановява повече от тридесет изображения, рисунки и снимки, които отпечатва, манипулира и играе с тях. След това ги заснема, за да създаде история, която пресъздава гражданската война в Испания, но също така отразява ужасите на една всеобща война от погледа на детето и неговата среда.

Director: Carlos Saura / Карлос Саура
Carlos Saura Atarés (born 4 January 1932) is a Spanish film and theatre director, photographer and writer. He is considered to be one of Spain?s most renowned filmmakers. He has a long and prolific career that spans over half a century. His films have won many international awards and he had been nominated to the Academy awards (Oscars) three times. / Карлос Саура Атарес (роден на 4 януари, 1932 г.) е испански филмов и театрален режисьор, фотограф и писател. Смята се за един от най-известните испански филмови режисьори. Той има дълга и продуктивна кариера, която обхваща повече от половин век. Неговите филми са спечелили много международни награди и е бил номиниран за наградите Оскар три пъти.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)