Menu

19TH FILM PROGRAMME

POWER / СИЛА

Documentary , Sun, 2022-06-05, 13:00
Estonia , 2021, 10'49''
Director: Ivar Murd / Ивар Мърд
Producer: Margus Õunapuu / Маргус Юнапуу
Cinematographer: Taavi Arus / Таави Арус
Writer: Ivar Murd / Ивар Мърд
Composer: Aivar Tõnso / Айвар Тинсо
Editor: Ivar Murd / Ивар Мърд

Synopsis: An experimental shale oil essay starring people, industry, and nature. The sounds of music consist of industrial noise, with the image of the language they are transformed into a single entity. This short trip down the oil shale lane takes us inside the makings of Estonian power source nr. 1. The critically destructive mining supposedly has no alternative as we all want our power sockets to light up and provide us with energy just like they do in Twin Peaks. / Експериментално есе за шистовия газ, включващо хора, индустрията и природата. Звуците на музиката се състоят от индустриален шум, като с образа на езика те стават едно цяло. Това кратко пътуване надолу по алеята на петролни шисти ни отвежда в заложбите на естонския водещ източник на енергия. Разрушителното копаене няма алтернатива, тъй като всички искаме нашите електрически контакти да светят и да ни осигуряват енергия, точно както правят в Туин Пийкс.

Director: Ivar Murd / Ивар Мърд
Director Ivar Murd was born September 13th 1990 in Kohtla-Järve – a shale oil mining town in East Estonia. He has lived in Finland, Denmark and the United States. Graduated Fairleigh Dickinson University in New Jersey. Directs documentaries and music videos. He is one of the organizers of Mägede Hääl music festival. He is a CEO of Kino Sõprus since 2020. / Режисьорът Ивар Мърд е роден на 13. Септември, 1990 г. в Кохтла-Ярве – град за добив на шистов газ в Източна Естония. Живял е във Финландия, Дания и САЩ. Завършва университета Fairleigh Dickinson в Ню Джърси. Режисира документални филми и музикални клипове. Той е един от организаторите на музикалния фестивал Mägede Hääl. Главен изпълнителен директор е на Kino Sõprus от 2020 г.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)