Menu

19TH FILM PROGRAMME

P0LEP0LE / П0ЛЕП0ЛЕ

Documentary , Sun, 2022-06-05, 13:00
Greece , 2021, 25'
Director: Andrea Gatopoulos / Полеполе
Producer: Andrea Gatopoulos, Marco Crispano, Andrea Trono, Antonio La Camera / Андреа Гатопулос, Марко Криспано, Андреа Троно, Антонио Ла Камера
Cinematographer: Andrea Gatopoulos / Андреа Гатопулос
Writer: Andrea Gatopoulos / Андреа Гатопулос
Composer: Francesco Sottile / Франческо Сотиле
Editor: Andrea Gatopoulos / Андреа Гатопулос

Synopsis: A sentimental odyssey about the illusions and prejudices of an European man that goes to live in Zanzibar, told through his letters to his beloved woman, in a time where globalization and mass tourism are shaking and transforming the tropical island, its people and culture. / Сантиментална одисея за илюзиите и предразсъдъците на един европеец, който отива да живее в Занзибар. Разказана е чрез писмата му до любимата му жена, във време, когато глобализацията и масовият туризъм разтърсват и трансформират тропическия остров, неговите хора и култура

Director: Andrea Gatopoulos / Полеполе
Andrea Gatopoulos is a film producer, director and writer born in Pescara (Italy) in 1994. He founded the publishing house and production company Il Varco with which he produces his works. He is the artistic director of Il Varco – International Short Film Festival. In 2020 and 2021 he worked alongside Werner Herzog for his film Accelerator in Leticia, Colombia, and in Lanzarote in which he developed the filmed correspondence “Letters to Herzog”. / Андреа Гатопулос е филмов продуцент, режисьор и сценарист, роден в Пескара (Абруцо, Италия) през 1994 г. Основава издателството и продуцентската компания Il Varco, с която продуцира произведенията си. Той е артистичен директор на Il Varco – Международен фестивал за късометражни филми. През 2020 и 2021 г. работи заедно с Вернер Херцог за неговия филм Accelerator в Летисия, Колумбия и в Лансароте.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)