Menu

19TH FILM PROGRAMME

OLIVE HARVEST / МАСЛИНОВА РЕКОЛТА

Documentary , Fri, 2022-06-03, 13:00
Ireland , 2020, 10'36''
Director: Lane Shipsey / Лейн Шипси
Producer: Daniel Athanassiou, Lane Shipsey / Даниел Атанасиу, Лейн Шипси
Cinematographer: Lane Shipsey / Лейн Шипси
Writer: Lane Shipsey / Лейн Шипси
Composer: The Underscore Orkestra
Editor: Chris Hurley / Крис Хърли

Synopsis: A short doc about small scale olive growing in Western Greece, where olives have grown for centuries. We look at 'a day in the olive harvest'. In the morning, we find the pickers and follow them to the olive groves. We watch how they work and chat to them as long as the boss allows. It’s hard work. Later, sacks of olives are hefted on to trucks and carted off to the local mill to be pressed for oil. How does it work, and where does the oil end up? / Късометражен документален филм за дребномащабното отглеждане на маслините, растящи от векове в Западна Гърция. Ставаме свидетели на „един ден в прибирането на реколта маслини“. На сутринта намираме берачите и ги следваме до маслиновите горички. гледаме как работят, говорим с тях - стига шефът да позволява. По-късно чували с маслини се натоварват в камиони и се откарват до местната мелница, за да бъдат превърнати в зехтин. Как работи и къде свършва зехтинът?

Director: Lane Shipsey / Лейн Шипси
Lane Shipsey is a postgrad history student. OLIVE HARVEST, a self-shot short doc about olive farming in Western Greece, is her first documentary. / Лейн Шипси е следдипломна студентка по история в Ирландия. Първият ѝ кратък документален филм „Маслинова реколта“ е за маслиновото земеделие в Западна Гърция.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)