Menu

19TH FILM PROGRAMME

JUST LIKE YOU / ТОЧНО КАТО ТЕБ

Documentary , Thu, 2022-06-02, 15:00
United Kingdom , 2021, 23'
Director: Sebastien Rabas / Себастиен Рабас
Producer: Sebastien Rabas / Себастиен Рабас
Cinematographer: Sebastien Rabas / Себастиен Рабас
Composer: Samuel Read / Самюел Рийд
Editor: Tommaso Di Paola / Томасо Ди Паола

Synopsis: A handyman from the south coast of England seeks to understand his opiate addiction by exploring inter-generational trauma in his family, trying to break the cycle before it affects his young daughter. / Майстор от южния бряг на Англия се примирява с пристрастеността си към опиатите, опитвайки се да намери корена на травмата между поколенията в семейството си. Целта му е да прекъсне цикъла, преди да застигне малката му дъщеря.

Director: Sebastien Rabas / Себастиен Рабас
Sebastien is an independent filmmaker from London, specialising in observational documentaries. He has also worked as a cinematographer on BAFTA nominated films, and as a shooting producer and director on current affairs films for the BBC, The Guardian and Amnesty International./ Себастиен е независим режисьор от Лондон, специализиращ в документално кино. Освен това е работил като оператор на филми, номинирани за БАФТА, и като продуцент и режисьор на актуални филми за Би Би Си, The Guardian и Amnesty International.

add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)