Menu

19TH FILM PROGRAMME

FLUID LIFE / ТЕЧЕН ЖИВОТ

Documentary , Wed, 2022-06-01, 15:00
Czech Republic , 2020, 3'42''
Director: Zora Čápová / Зора Чапова
Producer: Ondřej Šejnoha / Ондрей Шейноха
Cinematographer: Tomáš Šťastný, Anna Petruželová / Томаш Щастни, Анна Петружелова
Writer: Zora Čápová / Зора Чапова
Composer: Daniel Habart / Даниел Хабарт
Editor: Ondřej Nuslauer / Ондрей Нуслауер

Synopsis: Mini portrait of one place - atmosphere of solitude in the middle of the city - life change of one woman - water as an element. Short film poem flowing like a river with which our main character learns and learned to coexist. / Мини портрет на едно място – атмосфера на уединение насред града. Промяната в живота. Водата като елемент. Късометражна поема, течаща като река, с която главният герой се научава да съжителства.

Director: Zora Čápová / Зора Чапова
Zora Čápová (1993), is student of Master's programme at Prague film school, FAMU. She made a several movies there, that were presented at various festivals- in Czechia but also abroad. In her films she mostly focuses on people and their interesting personal stories. Now she got money from Czech film fund for her first feature-long documentary movie. / Зора Чапова (1993) е студент в магистърската програма към Пражката филмова школа, FAMU. Там прави няколко филма, които са представени на различни фестивали както в Чехия, така и в чужбина. Във филмите ѝ се фокусира най-вече върху хора и техните интересни лични истории. В момента е финансирана от Чешкия филмов фонд за първия си пълнометражен документален филм.

add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)