Menu

19TH FILM PROGRAMME

BEHIND THE LOOM / СТАН

Documentary , Thu, 2022-06-02, 15:00
United States , 2021, 11'
Director: Heejoo Gwen Kim / Хиджу Гуен Ким
Producer: Heejoo Gwen Kim / Хиджу Гуен Ким
Cinematographer: Heejoo Kim / Хиджу Ким
Writer: Helene Kvale / Хелън Квел
Animation: Heejoo Kim / Хиджу Ким
Composer: Simon Hutchinson / Саймън Хъчинсън
Editor: Heejoo Kim / Хиджу Ким

Synopsis: An experimental animated short film about the impact of war on women underscoring rape as a war crime in 1945. Told from the perspective of one family, this common yet forgotten story surrounding the Siege of Berlin. / Експериментален филм за въздействието на войната върху жените, за изнасилването, предприемано като военно престъпление през 1945 г. Историята - често срещана по времето на обсадата на Берлин, но забравяна, е разказана от гледната точка на едно семейство.

Director: Heejoo Gwen Kim / Хиджу Гуен Ким
Heejoo Gwen Kim works as an experimental animated filmmaker, new media arts, and educator currently creating projects focusing on social issues, such as microaggressions, feminism, elder abuse, and human trafficking in experimental narrative film structures. She holds MFA degrees from The School of Art Institute of Chicago (MFA in Film, Video, New Media and Animation) and The University of Illinois at Chicago (New Media Arts) and BFA degrees from The School of Art Institute of Chicago (Art and Technology Studies) and Hongik University (Painting and Drawing). / Хиджу Гуен Ким работи като експериментален режисьор, артист на новата медия и преподавател. В момента създава проекти, засягащи социални проблеми като микроагресия, феминизъм, насилие над възрастни хора и трафик на хора, изобразени в експериментални наративни филмови структури. Притежава магистърска степен по „Кино, Видео, Нова медия и Анимация“ към Института по изкуства в Чикаго.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)