Menu

19TH FILM PROGRAMME

HELMUT / ХЕЛМУТ

Animation , Fri, 2022-06-03, 19:00
Switzerland , 2020, 3'49''
Director: Igor Kuzmic / Игор Кузмич
Producer: Jürgen Haas / Юрген Хас
Cinematographer: Igor Kuzmic / Игор Кузмич
Writer: Igor Kuzmic / Игор Кузмич
Animation: Viviane Barben, Natasha Carolus, Arianna De Angelis / Вивиан Барбен, Наташа Каролус, Ариана де Ангелис
Composer: Paul Taro Schmidt / Паул Таро Шмид
Editor: Igor Kuzmic / Игор Кузмич

Synopsis: Being weightless can be a heavy burden, as Helmut knows. Every day, he makes sure there are enough pebbles in his boots that save him from drifting off into space. But sometimes it just won't work. / Да бъдеш безтегловен може да е доста голямо бреме, както знае и Хелмут. Всеки ден той се убеждава, че има достатъчно камъчета в обувките си, които да го спасяват от това да излети в космоса. Но понякога просто не работи.

Director: Igor Kuzmic / Игор Кузмич
While studying graphic design at the University of Arts and Design Karlsruhe, I started doing first self-taught experiments in animation/film. After graduating in 2016, I moved to Switzerland to continue at the Animation school in Lucerne. In 2020, I graduated with the short film Helmut. Today, I'm sharing a studio with other animation filmmakers doing freelance animation work and planning my next short film. / „Докато учих графичен дизайн в Университета по изкуства и дизайн в Карлсруе, започнах да правя първите си експерименти с анимация и филми. След завършването си през 2016 г. се преместих в Швейцария, за да продължа в Колежа по анимация в Люцерн. През 2020 г. се дипломирах с късометражния си филм „Хелмут“. Днес деля студио с други аниматори, които работят на свободна практика, като планувам следващия си късометражен филм.“


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)