Menu

19TH FILM PROGRAMME

THE THIRD SOLAR TERM / ПОСЛЕДНИЯТ СЛЪНЧЕВ ДЕН

Fiction , Wed, 2022-06-01, 17:00
China , 2021, 20'45''
Director: Zhanfei Song / Жанфей Сонг
Producer: Naixin Liang / Найшин Лианг
Cinematographer: Tong Liu / Тонг Лиу
Writer: Zhanfei Song / Жанфей Сонг
Composer: Rocky Irvano / Роки Ирвано
Editor: Zhanfei Song / Жанфей Сонг

Synopsis: Qizhe returns home to spend his spring break with his mother. After meeting a man who he originally met online, he begins to lose control of his double life-- one which is living true to himself, and the other, which is pretending to be the perfect son. / Киже се връща у дома, за да прекара пролетната си ваканция с майка си. След като се среща с мъж, с когото първоначално се запознава онлайн, започва да губи контрол над дуалния си живот – единия, в който е верен на себе си, и другия, в който се прави на перфектния син.

Director: Zhanfei Song / Жанфей Сонг
Zhanfei Song, a young Chinese filmmaker, currently lives and works in Beijing. He received his Bachelor of Fine Arts from Central Academy of Fine Arts (CAFA), where he has developed an eclectic style through his practice of diverse video forms. His earlier works mainly aim to criticize traditional cultural values. Song also holds a MA from London Film School. During his years at LFS, his worked as the cinemaphotographer and editor on several short films which have been screened at numerous festivals in Europe and Asia. / Жанфей Сонг е млад китайски филммейкър, който в момента живее в Пекин. Получава бакалавърската си степен от Централната академия по изящни изкуства, където развива стила си чрез практика над различни видео проекти. Главната цел на по-ранната му работа е да критикува традиционните културни стигми. Сонг също така има магистърска степен от Лондонското филмово училище. През годините там, той работи като оператор и монтажист над няколко късометражни филма, включително „JOANS IN THREE COLOURS”, “THE FRAME” и „AKROBAT“, които биват прожектирани на безброй фестивали в Европа и Азия.


add to bookmarks
19th IN THE PALACE SCHEDULE (PDF | 124 KB)
19th PROGRAMME (PDF | 32 MB)